Energa po raz kolejny poprawiła rating ESG

Należy do:

Energa z Grupy ORLEN poprawiła wynik ratingu ESG o 2 punkty w stosunku do roku poprzedniego. Ocena Energi za rok 2023 wyniosła 45 punktów. Na poprawę wyniku wpłynęła wyższa nota we wszystkich obszarach ESG: środowiskowym, społecznym i ładzie korporacyjnym. Badanie zostało przeprowadzone przez agencję Moody’s ESG Solutions.

Od 2018 roku każda nota ratingowa jest oznaką progresu, jaki w dziedzinie zrównoważonego rozwoju dokonuje Grupa Energa. W roku 2022 w trakcie badania zmieniła się metodologia oceny agencji, co  przyczyniło się do resetu ratingu i swoistego nowego początku działań ewaluacyjnych.

Wynik powyżej średniej

W 2023 roku spośród wszystkich obszarów najlepiej został oceniony obszar środowiskowy, za który Energa otrzymała 56 punktów na 100. Jest to wynik powyżej średniej oceny dla spółek energetycznych z całego świata, która wynosi 55 pkt. Konsekwentna poprawa  wynika ze świadomego zarządzania obszarem środowiskowym przy wykorzystaniu systemu EMAS, który zobowiązuje do poprawy wskaźników środowiskowo-energetycznych. W tym roku pozytywnie na literę „E” (z akronimu ESG) wpłynęła również aktualizacja Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa na lata 2024-2030, wyznaczająca nowe cele dekarbonizacji grupy kapitałowej Energi, zakładające znaczący wzrost planowanych nakładów inwestycyjnych, przyczyniających się do intensywnego wzrostu mocy zainstalowanych w OZE.

Przed nami nowe wyzwania

Międzynarodowa agencja Moody’s ESG Solutions zapowiedziała ponowną zmianę metodologii oceny, by oprócz sprawozdania na temat informacji niefinansowych, analizować tylko i wyłącznie publicznie dostępne dokumenty i informacje na temat realizowanych działań. Jest to krok w stronę zwiększenia transparentności i wiarygodności ocenianych kwestii.

Odpowiedzialność za dostosowanie Grupy Energa do nowych Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju również należy do obowiązków Wydziału ESG. Wraz z wejściem w życie nowych wymogów, zwiększa się liczba niezbędnych do ujawnienia wskaźników oraz obowiązków dot. ujawniania działań w zakresie ESG.

Zmiana w sposobie działania agencji ratingowych i nowe obowiązki dotyczące raportowania niefinansowego pokazują wspólny trend, jakim jest zwiększenie transparentności, porównywalności danych oraz celów stawianych przez przedsiębiorstwa w obszarze ESG.

***

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupy LOTOS i PGNiG.

44 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 197 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. Przez 12 miesięcy 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 22,4 TWh energii elektrycznej. Udział OZE w produkcji własnej to 46 procent. Niemal połowa sprzedawanej klientom energii pochodzi z odnawialnych źródeł: wiatru, słońca, wody, biomasy i biogazu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem