300-tonowy kolos dotarł na budowę elektrowni CCGT Grudziądz

Należy do:

Kolejna ważna część turbozespołu elektrowni w Grudziądzu przyjechała na plac budowy. Mowa o turbinie gazowej, która jest najważniejszym elementem tworzącym serce tej istotnej dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, ale także dla mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego inwestycji. Należąca do Energi z Grupy ORLEN elektrownia w Grudziądzu będzie mogła w przyszłości zasilić nawet 1 mln gospodarstw domowych, w widoczny sposób przyczyniając się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, jak i transformacji polskiego sektora wytwórczego energii elektrycznej. Zakończenie budowy planowane jest na przyszły rok, a aktualny stan zawansowania robót przekroczył w marcu 70 proc.

Turbina gazowa SGT5-4000F, będąca jedną z najbardziej zaawansowanych technicznie maszyn tego typu na świecie, wyprodukowana została w fabryce Siemens Energy w Berlinie, w Niemczech. Stąd została przetransportowana barką do Hamburga, następnie statkiem do portu w Gdańsku, by końcowy etap swoje podróży odbyć do Grudziądza ponownie na barce, tym razem jednak po Wiśle. Ponieważ transport ten był dla infrastruktury dostępnej w Grudziądzu unikalny w swoim wymiarze, konieczne było przygotowanie dla jego potrzeb specjalnego nabrzeża, pozwalającego na bezpieczne wykonanie rozładunku ważącej ponad 300 ton turbiny. Transport turbiny gazowej z Gdańska do Grudziądza trwał trzy dni. Barka, której towarzyszyły dwa holowniki, mające za zadanie bezpieczne i sprawne jej napędzanie, pokonywała w tym czasie wraz z ogromnym ładunkiem silny nurt rzeki. W rezultacie, prędkość z jaką poruszała się barka do miejsca swojego przeznaczenia, wahała się podczas transportu w przedziale 8-12 km na godzinę.

„Spacer z turbiną” przez Grudziądz

Turbina gazowa, po dotarciu barką do miasta, została bezpiecznie rozładowana na nabrzeżu. Stąd wyruszyła w ostatni etap swojej podróży, już po lądzie, przez ulice miasta, prosto na teren budowy elektrowni. To bezprecedensowe w historii Grudziądza wydarzenie miało miejsce w nocy z 26 na 27 marca, budząc zainteresowanie mieszkańców, którzy towarzyszyli turbinie w jej przejeździe przez miasto. Transport turbiny na ostatnim etapie jej podróży odbywał się z wykorzystaniem wysoce specjalistycznej 10-osiowej, 80-kołowej platformy, przeznaczonej do transportu tego typu ogromnych ładunków. Pojazd ten napędzany przez specjalny spalinowo-hydrauliczny napęd, kontrolowany był radiowo przez operatora maszerującego tuż obok maszyny. Z uwagi na konieczność zapewnienia precyzyjnego sterowania tak masywnym zestawem – prędkość marszowa pojazdu wynosiła około 5 km na godzinę.

Sam transport turbiny gazowej przez Grudziądz wymagał szczegółowej koordynacji i współpracy z władzami miasta i miejskimi spółkami, w tym w szczególności z Zarządem Dróg Miejskich oraz Miejskim Zakładem Komunikacji w Grudziądzu. Dla potrzeb przemieszczenia ulicami tak ogromnego ładunku, konieczne było: wyłączenie z użytkowania części dróg, zmienienie organizacji i trasy przejazdu części transportu publicznego, tymczasowe zdemontowanie będących w kolizji z transportem znaków drogowych, jak też podniesienie znajdującej się na trasie przejazdu turbiny trakcji tramwajowej. Dzięki sprawnemu przeprowadzeniu prac przygotowawczych, jak i realizacji samego przejazdu turbiny w godzinach nocnych, przeprowadzono tę bardzo skomplikowaną operację logistyczną w sposób bezpieczny, nie generując nadmiernej uciążliwości dla mieszkańców.

Turbina gazowa jako kluczowy element elektrowni

Turbina gazowa jest kluczowym komponentem powstającej w Grudziądzu elektrowni gazowo-parowej, jej zadaniem jest przekształcenie energii chemicznej paliwa (gazu ziemnego) w energię mechaniczną (obracającego się wału), która następnie wykorzystywana będzie do napędu generatora, wytwarzającego produkt końcowy elektrowni – energię elektryczną.

By oddać ponadto skalę, jak ogromną mocą dysponuje turbina gazowa, która dostarczona została do Grudziądza, warto posłużyć się w tym celu pewnym symbolicznym porównaniem. Jeden z największych na świecie samolotów pasażerskich – Boeing 747 (potocznie znany też jako Jumbo Jet) osiągać może w przeliczeniu (z jednostek ciągu) moc rzędu 230 tysięcy KM, do której wytworzenia służą mu cztery ogromne silniki turboodrzutowe. Gdyby taki samolot miał zapewnić w elektrowni CCGT Grudziądz moc porównywalną do tej, jaką osiągać będzie wyprodukowana przez Siemens Energy turbina gazowa SGT5-4000F – potrzebne byłyby na terenie elektrowni dwa ogromne Jumbo Jet’y.

Porównanie to pokazuje, jak ogromna moc drzemie w maszynie, którą w ostatnich dniach przetransportowano ulicami Grudziądza do powstającej przy ulicy Skowronkowej elektrowni.

Trzeci kluczowy element turbozespołu jest już w drodze

Na terenie powstającej w Grudziądzu elektrowni znajdują się już obydwie turbiny, zarówno parowa jak i dostarczona w ostatnim czasie turbina gazowa. By zakończyć dostawy wszystkich najważniejszych komponentów powstającego w elektrowni turbozespołu, konieczne jest jeszcze dostarczenie generatora, który transportowany jest obecnie z fabryki Siemens Energy w Charlotte (USA). Już w najbliższych tygodniach maszyna ta, podobnie jak miało to miejsce z turbiną gazową, po dostarczeniu do Gdańska rozpocznie swoją podróż Wisłą do Grudziądza.

Rok 2024 pełen istotnych działań

Prace przy budowie elektrowni przebiegają zgodnie z planem. W zeszłym roku w maju wmurowano kamień węgielny pod powstające w elektrowni fundamenty. Od tego czasu wydarzyło się wiele, powstały fundament i budowle niezbędne dla posadowienia kluczowych urządzeń bloku, w tym w szczególności: dostarczanego obecnie turbozespołu oraz znajdującego się już na terenie budowy kotła odzysknicowego, którego ogromne moduły dostarczane były w ubiegłym roku do Grudziądza z portu w Gdańsku. Rozpoczęto ponadto wznoszenie kolejnych budynków, konstrukcji i obiektów dla dalszych urządzeń elektrowni.

Obecnie na terenie elektrowni trwa wykonywanie budynków dla między innymi: rozdzielni elektrycznych, stacji uzdatniania wody, chłodni wentylatorowych czy też sterowni oraz budynku administracyjnego. Powstają ponadto sieci, które służyć będą przesyłowi wody chłodzącej, gazu czy energii elektrycznej pomiędzy poszczególnymi obiektami elektrowni. Natomiast wokół elektrowni kontynuowane są prace związane z budową rurociągów przesyłowych, którymi dostarczana będzie do elektrowni woda z rzeki Wisły, jak też budowa gazociągu, którym paliwo dostarczane będzie do elektrowni. Jeszcze w 2024 roku rozpocznie się budowa napowietrznej linii wyprowadzenia mocy z elektrowni, za pośrednictwem której energia elektryczna o napięciu 400 tys. V popłynie wprost do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Bezpieczeństwo  Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Blok energetyczny w Grudziądzu o mocy netto ok. 560 MW to jedna z kluczowych inwestycji Energi z Grupy ORLEN w niskoemisyjne źródła bilansujące Krajowy System Elektroenergetyczny.

Inwestycja w blok gazowo-parowy w Grudziądzu będzie wspierać strategiczne cele transformacji energetycznej zarówno Polski, jak też samej Grupy ORLEN. Koncern w swoim segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40 proc. na każdej MWh (megawatogodzinie) do 2030 roku oraz do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Elektrownia w Grudziądzu jest też źródłem wytwórczym ważnym z punktu widzenia polskiego Operatora Sieci Przesyłowych – Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W grudniu 2021 roku spółka CCGT Grudziądz zawarła z PSE 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy, z pierwszym rokiem świadczenia usługi mocowej przypadającym na rok 2026.

***

 

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupy LOTOS i PGNiG.

40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 196 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. Przez trzy kwartały 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 16,6 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem