Energa optymalizuje pracę turbin wiatrowych

Energa Wytwarzanie zakończyła I etap projektu dotyczącego przewidywania stanów awaryjnych turbin wiatrowych. Budowa i testowanie narzędzia pozwalającego na wczesne wykrycie awarii turbin umożliwi planową wymianę uszkodzonych elementów. Dzięki temu będzie można m.in. obniżyć koszty ewentualnych napraw, czyli serwisu i utrzymania farmy wiatrowej. Obecnie EWY przygotuje się do kolejnego etapu projektu. Całe przedsięwzięcie ma zakończyć się w 2025 r.

Farmy wiatrowe są narażone na liczne czynniki środowiskowe oraz zużycie eksploatacyjne, co rzutuje na czas pracy turbin i ilość wyprodukowanej przez nie energii elektrycznej. Dlatego w ramach projektu Predykcja awarii turbin wiatrowych budowane i testowane jest narzędzie do wczesnego wykrywania uszkodzeń elementów turbiny wiatrowej. Zastosowanie czujników do wibrodiagnostyki pozwoli na wyprzedzające zaplanowanie wymiany i sprawne serwisowanie kluczowych elementów obrotowych turbiny.

Mniejsze straty, krótsze postoje

– Energa Wytwarzanie stale powiększa aktywa wytwórcze, prowadzimy liczne projekty związane z akwizycją nowych źródeł wytwórczych - w tym lądowych farm wiatrowych. By zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest sprawne prowadzenie prac serwisowych. Rozwijane przez nas narzędzie może w istotny sposób znacznie poprawić proces przygotowania i realizacji zadań serwisowych, a tym samym zwiększyć dostępność techniczną naszych turbin – mówi Krzysztof Kurt, prezes Zarządu Energi Wytwarzania.

Dzięki nowemu narzędziu operatorzy turbin będą informowani o możliwym wystąpieniu awarii. Automatycznie zostaną wygenerowane raporty, będące podstawą do podejmowanie przez nich decyzji dotyczących harmonogramów prac konserwacyjnych i przeglądów elementów turbin.

Zastosowanie metod przewidywania i odpowiednio wczesne reagowanie w ramach eksploatacji na możliwe uszkodzenia turbiny pozwoli nie tylko na zoptymalizowanie czasu jej naprawy, ale także na zminimalizowanie czasu jej przestoju. Zmniejszy to straty z tytułu utraconej produkcji energii oraz koszty napraw.

Dodatkowe czujniki i bliźniaczy system

W ramach zakończonego I etapu prac projektowych wypracowano odpowiednie zbiory danych pomiarowych na podstawie historycznych i rzeczywistych danych eksploatacyjnych. Opracowano narzędzia do prognozowania awarii i wspierania decyzji odnośnie planowania prac konserwacyjnych lądowych farm wiatrowych. Przeprowadzono testy na pracującej turbinie wiatrowej. Prace projektowych I etapu wykazały, że do budowy kompletnego algorytmu do przewidywania awarii turbiny niezbędne jest zainstalowanie na niej dodatkowych czujników oraz zwiększenie liczby opomiarowanych turbin. Wpłynie to zasadniczo na mniejszy błąd przewidywania poszczególnych stanów pacy turbiny. Dodatkowo, aby opracować bardziej dokładny algorytm, odwzorowujący stan rzeczywisty, potrzebne jest utworzenie bliźniaczego systemu, na większej liczbie turbin tej samej kategorii, w tych samych warunkach środowiskowych, co turbina pilotażowa. Pozwoliłoby to na osiągnięcie większej ilości zbieranych danych, co w przypadku awarii turbiny nie zatrzymałoby prac nad rozwojem algorytmu.

W ramach II etapu projektu przewidziane jest rozwinięcie i weryfikacja narzędzia przewidującego awarie. Zaplanowana jest również rozbudowa algorytmu sztucznej inteligencji do diagnozowania, oceny, monitorowania i prognozowania uszkodzeń elementów lądowych i, w przyszłości, morskich farm wiatrowych. Planowane zakończenie projektu przewiduje się na koniec 2025 roku. Projekt jest realizowany we współpracy z PZU Lab.

***

 

 

 

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupy LOTOS i PGNiG.

40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 196 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. Przez trzy kwartały 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 16,6 TWh energii elektrycznej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem