Energa Obrót na drodze do transformacji

Efektywność energetyczna, społeczności energetyczne i działalność w oparciu o technologie cyfrowe - to główne cele, jakie stawia sobie w najbliższym czasie Energa Obrót, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN.  Dynamiczne zmiany na rynku energii stały się dla spółki inspiracją do nakreślenia nowej wizji rozwoju w ramach Programu Transformacji.

Program rozpoczął się w kwietniu 2023 roku i ma na celu dostosowanie spółki do operacjonalizacji Strategii GK ORLEN. Zaprojektowane zmiany mają pozwolić organizacji aktywnie wpisywać się w budowanie koncernu multienergetycznego w segmencie sprzedaży detalicznej oraz rozwijać nowe produkty i usługi wzmacniające siłę marki. Program ma dostosować Energę Obrót do funkcjonowania w warunkach „ery cyfrowej”. Transformacja pozwoli zwiększyć zdolności spółki do szybkiej adaptacji oraz wykorzystywania szans wynikających, m.in. z: procesu transformacji energetycznej i dekarbonizacji, rozwoju odnawialnych źródeł energii, liberalizacji i decentralizacji rynku energii, polityki regulacyjnej oraz rosnącej konkurencji i zmian na rynku detalicznym.

Rozwój poprzez efektywność energetyczną

Energa Obrót aspiruje do pozycji krajowego lidera w obszarze efektywności energetycznej i społeczności energetycznych. Organizacja zamierza kompleksowo wspierać samorządy, klientów biznesowych, wytwórców oraz odbiorców indywidualnych w ramach transformacji energetycznej i szeroko rozumianej efektywności energetycznej. Już dzisiaj spółka dysponuje szerokim wachlarzem produktów i usług w tym zakresie.

Jednym z priorytetów Energi Obrotu jest współpraca z samorządami lokalnym i współtworzenie społeczności energetycznych. Ich elementem są spółdzielnie energetyczne, które umożliwiają znaczące obniżenie kosztów zakupu energii dla jej członków oraz wyższe przychody dla jej wytwórców, a także powodują wzrost bezpośredniego wykorzystania zielonej energii na obszarze ich funkcjonowania.

 – Dekarbonizacja, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz liberalizacja rynku sprawiają, że konieczne stają się działania transformacyjne. Dzięki nim będziemy mogli zwiększyć zdolność spółki do szybkiej adaptacji, wykorzystania szans i uniknięcia zagrożeń, które pojawiają się na rynku energii  – powiedział Jarosław Wróbel, prezes Zarządu Energi Obrotu.

Transformacja stwarza nowe możliwości

Program Transformacji realizowany jest w trzech strumieniach: Plan Rozwoju na lata 2024-2032, rachunek marżowy, jako podstawa systemu informacji zarządczej oraz struktura organizacyjna dopasowana do realizacji celów strategicznych. W ramach działań rozwojowych spółka zamierza  budować przewagę konkurencyjną w oparciu o kompetencje w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań efektywności energetycznej. Wsparciem dla tych operacji będzie baza danych efektywności energetycznej z informacjami dotyczącymi technologii, uwarunkowań środowiskowych oraz potencjalnych klientów. Ponadto firma zwiększy zdolności do szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowym poprzez cyfryzację procesów biznesowych i budowę elastycznej kultury procesowej. Energa Obrót zamierza dalej rozwijać działalność w kierunku efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, a także dywersyfikować działania w oparciu o kompleksowe rozwiązania dla społeczności energetycznych.

Dzięki zdefiniowaniu kierunków rozwoju mogliśmy sprecyzować dwanaście związanych ze sobą celów strategicznych, w czterech obszarach: finansów, klientów, procesów i zasobów. Siedem z celów dotyczy rozwoju obszaru efektywności energetycznej. Posiadamy w nich potencjał, który umożliwia nam zdobycie pozycji lidera na rynku. Każdy z celów został przez nas opracowany  w oparciu o mapy realizacji celów strategicznych – wyjaśnia Piotr Skrzyniarz, kierownik Programu Transformacji w Enerdze Obrocie.

Przyjęte kierunki rozwoju oraz świadomy dobór narzędzi pozwolą spółce skutecznie zarządzać rozwojem i elastycznie reagować na zmienność otoczenia rynkowego. Zastosowane w organizacji rozwiązania zapewnią klientom i partnerom - przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym oraz klientom indywidualnym poczucie bezpieczeństwa i stabilności w doskonaleniu efektywności energetycznej. 

***

 

 

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupy LOTOS i PGNiG.

40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 196 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. Przez trzy kwartały 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 16,6 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem