Pierwsze kluczowe komponenty elektrowni w Grudziądzu dotarły do Polski

Należy do:

Po trwającej dwa miesiące, liczącej ponad 13 tys. mil morskich podróży, do portu w Gdańsku wpłynął statek o nazwie „Pilecki”. Okręt przewiózł osiemnaście wyprodukowanych w Chinach modułów kotła odzysknicowego dla elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu. Tymczasem łączne zaawansowanie całej inwestycji (prace projektowe, produkcja oraz budowa i montaż) przekroczyło już półmetek.

Rozładunek ważących łącznie blisko 3 tys. ton modułów, mierzących prawie 30 metrów długości każdy, trwał dwa dni. Po krótkim okresie składowania na terenie portowych magazynów rozpoczął się transport elementów kotła na plac budowy w Grudziądzu ciężarówkami dostosowanymi do przewozu ładunków wielkogabarytowych. Moduły kotła odzysknicowego przewożone były pojedynczo, a łączna długość załadowanego pojazdu to ok. 50 m. Przez dwa tygodnie specjalistyczne ciężarówki kilkanaście razy pokonywały trasę z Gdańska do Grudziądza liczącą ok. 130 km.

DJI 0449

Rozpoczęcie montażu dostarczonych z Gdańska do Grudziądza modułów planowane jest na przełom stycznia i lutego 2024 roku. Działanie to zainicjuje kolejną kluczową fazę realizacji elektrowni, podczas której na placu budowy powstaną najistotniejsze urządzenia technologiczne bloku gazowo-parowego.

Międzynarodowa logistyka

Moduły przepłynęły na pokładzie zwodowanego w ubiegłym roku „Pileckiego” z chińskiego portu Nandong do portu w Rotterdamie, pokonując m.in. Kanał Sueski. Po okresie krótkiego postoju, wywołanym sztormami morskimi, statek wyruszył w dalszą drogę i przez Cieśniny Duńskie wpłynął na wody Bałtyku, skąd w drugiej połowie listopada przybił do gdańskiego portu.

Dostawa modułów kotła odzysknicowego to pierwszy tak duży transport międzynarodowy na potrzeby budowy elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu. Kolejnymi urządzeniami tej skali, które zostaną dostarczone z zagranicy, będą m.in. turbozespół (czyli obie turbiny, gazowa i parowa oraz generator) i transformator blokowy wyprowadzenia mocy. Elementy te wyprodukowane zostaną w fabrykach w Niemczech, USA i Chinach. Pozostałe urządzenia i komponenty potrzebne do budowy elektrowni powstaną też w innych krajach europejskich (Grecja, Austria, Czechy) i azjatyckich (Chiny, Indie, Turcja, Korea Południowa), jak również w Polsce (Gdańsk, Gorlice, Kielce, Kutno, Opole czy Ostrowiec).

Dostarczane na plac budowy elementy będą w dużej mierze obiektami wielkogabarytowymi, w związku z czym ich transport odbywał się będzie nie tylko drogą morską i transportem kołowym. Część z nich zostanie dostarczona z portu w Gdańsku bezpośrednio do Grudziądza z wykorzystaniem rzeki Wisły.

#19573 ENERGA SA CCGT Grudziadz mapka [JCh] 16-9

Jak działa kocioł odzysknicowy

Kocioł odzysknicowy (znany też jako HRSG – ang. Heat Recovery Steam Generator), którego moduły dotarły właśnie na teren budowy w Grudziądzu jest urządzeniem, które w pewnym sensie łączyć będzie oba rodzaje turbin wykorzystywanych w grudziądzkiej elektrowni, pozwalając im wspólnie napędzać generator. Kocioł HRSG odzyskuje energię cieplną z gazów wylotowych turbiny gazowej, wykorzystując ją do zamiany wody w parę o wysokim ciśnieniu i temperaturze, zdolną napędzać turbinę parową. Obie turbiny: gazowa i parowa, wytwarzają energię mechaniczną, która następnie przekształcana jest w energię elektryczną w napędzanym turbinami generatorze.

 

Grudziądzki blok minął półmetek

Inwestycja w grudziądzką elektrownię przebiega sprawnie. Na koniec listopada jej łączne zaawansowanie (projektowanie, produkcja oraz budowa i montaż) wyniosło ok. 59%. Po zakończeniu kluczowych fundamentów bloku gazowo - parowego trwa na nich montaż konstrukcji nośnych głównych obiektów i instalacji. Prowadzona jest też budowa ujęcia wody na Wiśle wraz z pompownią i rurociągami przesyłowymi wody. Na terenie głównym elektrowni wznoszone są dalsze fundamenty obiektów pomocniczych: rozdzielni elektrycznych, stacji uzdatniania wody, czy chłodni wentylatorowej. Montowane są podziemne rurociągi o średnicy 2m, którymi woda cyrkulować będzie pomiędzy głównymi obiektami elektrowni: kondensatorem pary i chłodnią wentylatorową. W obrębie elektrowni prowadzone są też prace przygotowawcze do budowy sieci przyłączeniowych: przyłącza gazowego oraz linii wyprowadzenia mocy z elektrowni do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Ich realizacja rozpoczęta zostanie już w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Bezpieczeństwo krajowego systemu energetycznego

Blok energetyczny w Grudziądzu to jedna z kluczowych inwestycji Energi z Grupy ORLEN w niskoemisyjne źródła bilansujące Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE). Nowa jednostka będzie wspierać stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej transformacji energetycznej Polski.

Technologia gazowo-parowa, w oparciu o którą realizowana jest inwestycja w Grudziądzu, zapewnia krótkie czasy rozruchu i wysoką elastyczność pracy - jej parametry będą pod tym względem wyraźnie lepsze, niż wyniki osiągalne dotychczas przez konwencjonalne źródła wytwórcze. Tak duża elastyczność pracy w powiązaniu z wysoką dostępnością nowego źródła wytwórczego pozwoli na sprawne równoważenie pracy KSE. W związku z coraz większą rolą dynamicznie rozwijających się źródeł odnawialnych, uzależnionych w dużej mierze od warunków pogodowych, budowa niskoemisyjnych źródeł bilansujących istotnie zmniejszy ryzyko występowania ewentualnych deficytów mocy.

Inwestycja w blok gazowo-parowy w Grudziądzu będzie wspierać strategiczne cele transformacji energetycznej zarówno Polski, jak też samej Grupy ORLEN. Koncern w swoim segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40 proc. na każdej MWh (megawatogodzinie) do 2030 roku oraz do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.

***

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupy LOTOS i PGNiG.

40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 196 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. Przez trzy kwartały 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 16,6 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem