Energa aktualizuje strategię oraz zwiększa środki na inwestycje w OZE i dystrybucję

Należy do:

Grupa Energa, w odpowiedzi na zmiany wprowadzone do strategii rozwoju Grupy ORLEN, zaktualizowała założenia Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych (WPIS) i Strategicznego Planu Rozwoju (SPR). Rozpisane na lata 2024-2030 dokumenty zakładają znaczący wzrost planowanych nakładów inwestycyjnych. W perspektywie siedmiu lat spółki Grupy Energa zrealizują inwestycje o łącznej wartości blisko 48 mld w celu intensywnego wzrostu mocy zainstalowanych w OZE oraz dalszego wzrostu sprzedawanej energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Realizacja zaktualizowanego planu strategicznego może przynieść wzrost EBITDA Grupy Energa wynoszący dwuipółkrotność wyniku za 2022 rok.

Chcąc zachować konkurencyjność, przy jednoczesnym zaangażowaniu w ochronę środowiska i prowadzeniu zrównoważonego rozwoju, Grupa Energa w swoim długoterminowym rozwoju sprostać musi wielu wyzwaniom, na które odpowiedzią jest zaktualizowany SPR. To nie tylko ewolucja w obszarze technologii czy presja na digitalizację, taksonomię i modele biznesowe tworzące nową energetykę. Wśród czynników wpływających na Grupę jest też rosnąca świadomość interesariuszy z otoczenia społecznego oraz biznesowego w zakresie ESG, dalszy rozwój efektywności energetycznej oraz potrzeba dywersyfikacji źródeł wytwórczych i przeprowadzenia procesu dekarbonizacji.

Transformacja energetyczna Grupy Energa, realizowana będzie głównie poprzez kontynuację procesu dekarbonizacji, z założeniem jego ewentualnych korekt dostosowujących go do otoczenia regulacyjnego.

Wzmacnianie wszystkich linii biznesowych

Prawie połowa nakładów inwestycyjnych tj. ok. 23,4 mld zł – przeznaczone zostanie na inwestycje w obszarze dystrybucji. Pozwoli to w pierwszej kolejności na modernizację i rozbudowę sieci, przede wszystkim pod kątem zwiększania potencjału przyłączeniowego dla nowych OZE, magazynów energii i punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Szacuje się, że pozwoli to na wzrost łącznej mocy zainstalowanej źródeł odnawialnych przyłączonych do sieci Energi Operatora do poziomu co najmniej 13,2 GW przed końcem obecnej dekady (na koniec trzeciego kwartału br. łączna moc wszystkich OZE przyłączonych do sieci spółki wynosiła 8 GW).

Utrzymany został cel inwestycyjny pełnej automatyzacji liczników energii elektrycznej na obszarze działania spółki. Średnioroczne nakłady w obszarze dystrybucji mają istotnie wzrosnąć względem ostatnich lat.

Ok. 48%, czyli blisko 23 mld zł – przeznaczone ma zostać na obszar wytwarzania energii elektrycznej. Prawie 14 mld zł przeznaczone zostanie na rozwój źródeł odnawialnych. Dzięki temu w stosunku do obecnych 584 MW moc zainstalowana w aktywach odnawialnych Grupy Energa wzrosnąć ma do poziomu ok. 3,6 GW do roku 2030..

Równolegle kontynuowana będzie polityka odejścia od paliwa węglowego na rzecz rozwoju niskoemisyjnych źródeł gazowych bilansujących wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych – w latach 2024-2030 ponad 3 mld zł wydanych zostanie na budowę, a następnie utrzymanie, dwóch bloków gazowo-parowych, w Ostrołęce i w Grudziądzu, o łącznej mocy zainstalowanej ok. 1,3 GW.

Działania te przyczynią się też do realizacji kolejnego celu strategicznego, czyli osiągnięcia redukcji intensywności emisji CO2, o co najmniej 40% do 2030 na każdej MWh wytworzonej energii elektrycznej.

Ok. 1,6 mld zł nakładów inwestycyjnych przeznaczone zostanie na obszary sprzedaży oraz pozostałych usług. Planuje się m.in. rozwój komercyjnych usług efektywności energetycznej i prywatnych źródeł odnawialnych czy modernizację oświetlenia, zarówno na majątku własnym, jak i na oświetleniu należącym do jednostek samorządowych. Rozwijana będzie też usługa łączności krytycznej w standardzie TETRA oraz własna infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych. Istotne środki zostaną skierowane na rozwój i utrzymanie systemów IT.

Zabezpieczone finansowanie inwestycji

Realizacja planu inwestycyjnego jest niezbędna, aby utrzymać konkurencyjność Grupy Energa w średnim i długim okresie. Przewidywanym źródłem finansowania inwestycji wskazanych w SPR są środki własne wypracowane przez Grupę, jak również instrumenty dłużne.

Szacowane jest, że realizacja celów SPR i inwestycji przewidzianych we WPIS przyniesie w 2030 roku wzrost skonsolidowanego wyniku EBITDA wynoszący dwuipółkrotność wyniku za 2022 rok, co w konsekwencji powinno przełożyć się na wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy.

Strategiczne kierunki zgodne z planami Grupy ORLEN

Aktualizacja dokumentów strategicznych Grupy Energa wynika ze zmiany strategii rozwojowej Grupy ORLEN do 2030, którą ogłoszono w pierwszym kwartale br. Zgodnie z nią, do końca bieżącej dekady koncern będzie dysponować odnawialnymi źródłami energii o  mocy 9 GW. Wśród nich znajdą się m.in. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaika, a także jednostki wytwórcze na biogaz i biometan. W tym czasie koncern planuje budowę jednostek opartych na technologii małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). Oprócz tego ORLEN zwiększy też moc zainstalowaną w jednostkach gazowych typu CCGT do 3,8 GW (budowa CCGT Ostrołęka i CCGT Grudziądz). ORLEN przewiduje, że do 2030 roku obniży intensywność emisji dwutlenku węgla w swoim segmencie energetyki o 40 proc. Łącznie do końca dekady koncern przeznaczy na zielone inwestycje aż 120 mld zł.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 195 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. W pierwszym kwartale 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 5,8 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem