Energa inwestuje na Pomorzu

Należy do:

W latach 2020-2022 spółki zależne Energi z Grupy ORLEN wydały na inwestycje w woj. pomorskim blisko 650 mln zł. Największe nakłady inwestycyjne – ok. 590 mln zł – przeznaczono na segment dystrybucyjny.

Rozbudowa i modernizacja linii elektroenergetycznych oraz infrastruktury dystrybucyjnej do sieci Energi Operatora na terenie województwa umożliwiła podłączenie ok. 1,5 tys. nowych odbiorców. Oprócz tego do infrastruktury spółki przyłączone mogło zostać ok. 41,3 tys. nowych źródeł odnawialnych (zarówno prosumenckich mikroinstalacji, jak i obiektów komercyjnych) o łącznej mocy blisko 450 MW. Szczególnie duży postęp został tu osiągnięty w przypadku prosumentów – na koniec 2019 w woj. pomorskim działało ok. 4 tys. mikroinstalacji, podczas gdy na koniec 2022 roku już ponad 41 tys.

Było to możliwe m.in. dzięki takim inwestycjom jak warta ok. 15 mln zł budowa Głównego Punktu Zasilania Karsin (pow. kościerski) wraz z podwójną linią 110kV oraz powiązań z siecią SN-15kV. Inwestycja ta nie tylko zwiększyła możliwości przyłączeniowe, ale także ustabilizowała dostawy energii do mieszkańców gminy Karsin i sąsiednich regionów. Oprócz tego modernizowane były istniejące już GPZ-y, co zwiększało bezpieczeństwo energetyczne pomorskich miast, powiatów i gmin.

Zielona Północ

Północ Polski obfituje w odnawialne źródła energii i nie inaczej jest w woj. pomorskim. Energa Wytwarzanie, należąca do Grupy ORLEN, posiada na tym terenie 32 źródła OZE o łącznej mocy blisko 55 MW, w tym 30 małych elektrowni wodnych zasilanych biegiem pomorskich rzek (m.in. Radunia, Słupia i jej dopływy). W latach 2020-2022 spółka ta na Pomorzu wydała na inwestycje ok. 34,5 mln zł – o 47% więcej, niż w latach 2017-2019.

Większość małych hydroelektrowni Energi na Pomorzu to pięknie zlokalizowane zabytkowe obiekty, powstałe na początku ubiegłego wieku bądź w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Mimo swego wieku zachowują wysoką sprawność, czemu służą także modernizacje i prace konserwacyjne. Przykładem tego typu działań jest modernizacja części elektrotechnicznej EW Strzegomino, ukończonej na rzece Słupi jeszcze w 1924 roku. Dzięki wartej ok. 2 mln zł, przeprowadzonej w latach 2020-2021 inwestycji, zwiększyło się bezpieczeństwo pracy i pewność produkcji energii elektrycznej w tym źródle.

W woj. pomorskim zlokalizowane są też dwa inne źródła Energi Wytwarzania – farma fotowoltaiczna PV Delta (1,63 MW) oraz farma wiatrowa Bystra o mocy 24 MW, przy której we współpracy z japońskimi partnerami przeprowadzony został pilotaż innowacyjnego bateryjnego magazynu energii. Obiekt o mocy 6 MW i pojemności 27,3 MWh wykorzystuje baterie litowo-jonowe o dużej mocy wyjściowej, połączone z bateriami kwasowo-ołowiowymi o dużej pojemności. Póki co pracuje jeszcze w parze z farmą wiatrową, ale trwają obecnie prace nad jego przełączeniem bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej 110 kV. Dzięki temu magazyn będzie mógł uczestniczyć w bilansowaniu całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), a nie tylko lokalnego źródła odnawialnego.

Prawie 17 mln zł w latach 2020-2022 zainwestowała też na Pomorzu we wszystkich obszarach swojej działalności spółka Energa Oświetlenie. Przeszło 40% tej kwoty – ok. 7,2 mln zł – przeznaczone zostało na modernizację oświetlenia w pomorskich gminach, czyli wymianę energochłonnych opraw sodowych na oszczędne oprawy LED. Z jednej strony oznacza to dla samorządów Pomorza niższe zużycie energii potrzebnej na oświetlenie ulic – a tym samym niższe rachunki. Z drugiej, to też wkład w redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dla przykładu, po zmodernizowaniu blisko 3,4 tys. opraw w gminie Puck jej zużycie energii na potrzeby oświetlenia ulicznego spadło o 41%. Jednocześnie dzięki wymianie opraw potencjalne emisje CO2 zredukowane zostały o 478,5 tony w skali roku. Podobne modernizację w latach 2020-2022 na terenie Pomorza przeszły m.in. Gdynia, Pelplin i Tczew.

Istotny pracodawca i podatnik

Energa pełni też na Pomorzu ważną rolę, jeśli chodzi o zapewnianie miejsc pracy. W 2022 roku na terenie województwa zatrudniała blisko 3 tys. osób. Czyni to też Energę znaczącym płatnikiem podatku CIT, w którym określony przepisami procentowy udział mają budżety samorządowe miast, powiatów i gmin, gdzie swoje siedziby bądź oddziały posiadają spółki Grupy Energa. Całościowe zobowiązanie Grupy Energa z tytułu CIT za 2022 rok wyniosło 482,6 mln zł. W latach 2020-2023 na terenie woj. pomorskiego swoje siedziby miało, w zależności od okresu, do 14 różnych spółek Grupy Energa. Oprócz tego gdański oddział Energi Operatora posiada sześć rejonów dystrybucji.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 195 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. W pierwszym kwartale 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 5,8 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem