Energa zwiększyła wsparcie dla gdańskiej kultury

Należy do:

Energa z Grupy ORLEN jest największym mecenasem kultury w Gdańsku. Na wsparcie instytucji i projektów związanych z działalnością kulturalno-edukacyjną, a także klubów sportowych i instytucji pożytku publicznego przeznacza co piątą złotówkę z budżetu sponsoringowego.

Energa z Grupy ORLEN wspiera największe instytucje kultury w Gdańsku. Od lat jest sponsorem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej i Gdańskiego Festiwalu Muzycznego, który co roku gromadzi kilkanaście tysięcy widzów. Od tego roku jest także mecenasem Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Wspiera też duże projekty kulturalne, takie jak „Obchody 100 rocznicy zaślubin Polski z morzem” realizowane przez gdańską Akademię Sztuk Pięknych.

W tym roku nakłady na kulturę i edukację osiągnęły poziom wyższy niż w latach ubiegłych. Połączenie Grupy Energa i Grupy Lotos z Grupą ORLEN spowodowało, że większość projektów sponsoringowych i społecznych, realizowanych do tej pory w Trójmieście, także w Gdańsku, przez wspomniane spółki, jest obecnie kontynuowana właśnie przez Energę.

Na integrację gdańszczan i działania społeczne

Energa z Grupy ORLEN angażuje się w inicjatywy istotne dla mieszkańców. Współfinansuje przedsięwzięcia, które pomagają i integrują lokalne społeczności, takie jak: festyny, wystawy, koncerty czy biegi (Bieg Dominika, Memoriał Żylewicza, Festiwal Chodu i Bieg Obrońców Poczty), przeznaczone dla mieszkańców Gdańska.

Energa przeznacza też środki na działania społeczne włączając się w realizację projektów angażujących mieszkańców wokół pozytywnych zachowań czy idei. W tym roku wsparła m.in. projekt „Senior pełen Energii”, składający się z dwóch rodzajów warsztatów „Senior aktywny ruchowo” oraz „Senior obecny w mediach społecznościowych”. Projekt służy aktywizacji i integracji pomorskich seniorek i seniorów oraz promocji zdrowego trybu życia wśród tej grupy społecznej.

Istotnym elementem działań w zakresie ochrony zdrowia i działań społecznych jest organizacja zajęć sportowych dla dzieci ze spektrum autyzmu w siedzibie Stowarzyszenia Brzostek Top Team, wsparcie drugiej edycji projektu „Oddech pełen energii” realizowanego przez Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą czy propagowanie kompleksowego rozpoznania i leczenia dzieci z zespołem FASD, realizowanej dzięki działaniom Fundacji Fascynacje.

Wsparcie dla przedsięwzięć naukowych

Koncern wspiera też przedsięwzięcia naukowe. W tym roku Energa połączyła siły z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, z którą współpracuje w ramach działań na rzecz ochrony bałtyckiej przyrody. W związku z procesem integracji i budowania multienergetycznego koncernu ORLEN, Energa przejęła kluczowe projekty społeczne, kulturalne i sportowe realizowane na Pomorzu. Program „Kierunek Bałtyk” dotyczy najbardziej zagrożonych gatunków żyjących  w Morzu Bałtyckim, a jego początki sięgają 2008 roku.

…. oraz szpitali, hospicjów i domów pomocy

Działająca od 2009 r. w Grupie Energa fundacja przekazała w latach 2020 - 2023 na rzecz osób fizycznych i prawnych z Gdańska ponad 19 proc. całości wydatkowanego budżetu na działalność pożytku publicznego. Pieniądze zostały przeznaczone głównie na leczenie i rehabilitację, zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego, turnusy rehabilitacyjne, wsparcie edukacji oraz bieżące potrzeby związane z trudną sytuacją rodzinną dzieci i osób dorosłych mieszkających na terenie Gdańska. Pomoc otrzymały również szpitale i hospicja, domy dziecka i domy pomocy.

Fundacja Energa udzieliła też ogromnego wsparcia finansowego na rzecz osób prawnych z Gdańska. Pomoc dotyczyła głównie wsparcia placówek medycznych, edukacyjnych, podmiotów prawnych wspierających osoby wykluczone lub w potrzebie (uchodźcy z Ukrainy), organizacji pozarządowych, w tym fundacji zajmujących się zdrowiem psychicznym.

Środki finansowe otrzymały m.in. Gdański Uniwersytet Medyczny, Fundacja Hospicjum Pomorze Dzieciom, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Fundacja Hospicyjna im. Św. Judy Tadeusza i Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, które pomaga osobom bezdomnym.

Koło Gdańskie towarzystwa sprawuje pieczę nad 16 placówkami na terenie całego Trójmiasta. Na liczącej 16 tys. mkw. działce w Przegalinie powstaje kolejna placówka, przeznaczona dla osób w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych i osób w kryzysie bezdomności. Parterowy budynek z infrastrukturą kuchenną i sanitarną zostanie oddany do użytku jesienią 2024 roku.

Wsparcie finansowego udzieliły m.in. Fundacji ORLEN, Fundacja ORLEN dla Pomorza i Fundacja Energa.

***

 

 

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 195 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. W pierwszym kwartale 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 5,8 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem