Energa wspiera rozwój i budżet Gdańska

Należy do:

Grupa Energa, część multienergetycznego koncernu ORLEN, to jeden z najważniejszych podmiotów polskiego sektora energetycznego - samą działalnością dystrybucyjną obejmuje ¼ kraju. Pomimo tak szeroko zakrojonej działalności, nie zapomina o Gdańsku, w którym swoją siedzibę ma kilkanaście jej spółek.

Inwestycje w Gdańsku to nie wszystko. Co piąta złotówka z budżetu sponsoringowego i pomocowego trafia do placówek kulturalnych, klubów sportowych i instytucji pożytku publicznego oraz potrzebujących mieszkańców Gdańska.

Grupa Energa od zawsze działała aktywnie w swoim rodzinnym mieście, nic się też pod tym względem nie zmieniło, gdy w 2020 roku dołączyła do Grupy ORLEN. W latach 2020-2023 Energa wydała na inwestycje na terenie Gdańska kwotę przekraczającą 100 mln zł. Najwięcej, bo ok. 103 mln zł, przeznaczono na inwestycje dystrybucyjne, m.in. w modernizację i rozbudowę sieci średniego oraz niskiego napięcia.

Wsparcie inwestycji ważnych dla mieszkańców Gdańska

Wśród kluczowych przedsięwzięć, jakie realizuje Energa Operator, wskazać należy wartą 1,7 mln zł budowę pola liniowego w GPZ Kowale, istotnego dla miasta Gdańska z punktu widzenia budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Zakończenie tej inwestycji planowane jest jeszcze na ten rok.

Inną inwestycją z zakresu dystrybucji, kluczową dla dalszego rozwoju gospodarczego miasta, a także zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej dla blisko 40 tysięcy mieszkańców Gdańska oraz terenów przyległych, jest dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV relacji GPZ Gdańsk-Błonia – GPZ Maćki – GPZ Pruszcz Gdański.

Ponadto, w okresie ostatnich trzech lat Rejon Dystrybucji w Gdańsku zmodernizował i wyremontował prawie 6 km linii średniego i około 5,5 km niskiego napięcia. Działania te miały na celu poprawę pewności zasilania mieszkańców Gdańska.

Grupa Energa ma też wobec miasta dalsze plany inwestycyjne. Wśród nich jest niskoemisyjna elektrownia gazowo-parowa CCGT Gdańsk o mocy ok. 456 MW, której budowę planuje się w sąsiedztwie terenów rafineryjnych w Gdańsku. Obecnie trwa postępowanie dotyczące wyboru generalnego wykonawcy (realizacja w formule EPC, czyli „pod klucz”) oraz dostawcy usług serwisowych (LTSA) inwestycji. W przyszłości może to być kolejny zakład zapewniający zarówno miejsca pracy w Gdańsku, jak też wpływy do miejskiego budżetu.

Zielony Gdańsk – także dzięki Enerdze

Grupa Energa wspiera też ugruntowywanie wizerunku Gdańska jako nowoczesnego, przyjaznego środowisku miasta. W tym celu m.in. rozbudowuje tutejszą infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych. Obecnie w mieście działa 85 ładowarek Energi, wszystkie w ramach sieci ORLEN Charge, w tym dziewięć typu DC. Dla porównania, jeszcze w 2015 roku Grupa Energa zarządzała w Gdańsku tylko trzema stacjami ładowania (w tym dwiema szybkimi) – to ogromny wzrost liczby urządzeń i istotny ruch w celu promowania zelektryfikowanego transportu miejskiego, którego popularność zależna będzie od dostępności infrastruktury ładowania.

To nie wszystko. W latach 2017-2020 łącznie 8342 oprawy sodowe (ponad połowa wszystkich lamp ulicznych w Gdańsku) zastąpione zostały nowoczesnymi, energooszczędnymi oprawami LED. Zmniejszyło to o ok. 60% zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne w Gdańsku. Przekłada się to nie tylko na potencjalną redukcję emisji CO2 do atmosfery (szacunkowo o 2941 ton rocznie), ale też na oszczędności w miejskim budżecie.

Innym działaniem sprzyjającym wzmacnianiu prośrodowiskowego charakteru miasta jest przyłączanie nowych OZE do sieci Energi Operatora. W latach 2020-2023 na terenie Gdańska zgłoszono i podłączono blisko 4,5 tys. mikroinstalacji prosumenckich o łącznej mocy zainstalowanej ok. 35 MW. Wszystkie złożone w tym czasie zgłoszenia albo były od razu poprawne formalnie, albo zostały szybko skorygowane, w związku z czym wszystkie rozpatrzono pozytywnie. W przypadku źródeł OZE powyżej 50 kW w tym samym okresie wydano tylko jedną odmowę podłączenia, podczas gdy do sieci podłączono 34 źródła odnawialne o łącznej mocy 23 MW.

Wzmocnienie miejskiego budżetu

Grupa Energa od lat jest ważnym płatnikiem podatków na terenie Gdańska, co wymiernie wpływa na możliwości finansowe Urzędu Miasta i podległych mu jednostek samorządu terytorialnego. Tylko w latach 2020-2022 z tytułu podatków od nieruchomości oraz czynności cywilnoprawnych do budżetu miasta wpłaciła ok. 41,6 mln zł, a w latach 2015-2022 – ponad 105 mln zł. Co więcej, dzięki realizowanym inwestycjom Grupa Energa za 2022 rok odprowadziła do budżetu miasta najwyższą kwotę podatku od nieruchomości od momentu wejścia na giełdę (2013 rok) – prawie 17 mln zł.

Energa pozostaje też znaczącym płatnikiem podatku CIT na Pomorzu, w którym swój udział ma budżet Gdańska. Dochód miasta stanowi 6,71% tej części podatku CIT zapłaconego przez spółki Grupy, który proporcjonalnie przypada na ilość pracowników zatrudnionych w danym roku w zakładzie lub oddziale zlokalizowanym na obszarze Gdańska. W latach 2020-2023 na terenie Gdańska swoje siedziby miało, w zależności od okresu, do 14 różnych spółek Grupy Energa. Całościowe zobowiązanie Grupy Energa z tytułu CIT za 2022 rok wyniosło 482,6 mln zł.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 195 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. W pierwszym kwartale 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 5,8 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem