Energa zwiększa bezpieczeństwo wytwarzania prądu z OZE

Należy do:

Energa Wytwarzanie, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN nabyła specjalne maty i rękawy sorbentowe zabezpieczające przed wyciekami płynów eksploatacyjnych z mechanizmów turbin wiatrowych i elektrowni wodnych. Pracownicy spółki przećwiczyli ich wykorzystanie na terenie pomorskiej farmy wiatrowej FW Bystra oraz elektrowni wodnej EW Prędzieszyn. Dbałość o środowisko należy do najważniejszych wartości Grupy ORLEN. Przejawia się nie tylko w rozwoju zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych, ale także m.in. w odpowiednim zabezpieczaniu pracy urządzeń produkcyjnych.

Wycieki olejów z przekładni turbin wiatrowych czy generatorów elektrowni wodnych należą do rzadkich incydentów, niemniej mogą się zdarzyć, a ich wpływ na środowisko może być szkodliwy. Z tego względu Energa Wytwarzanie nabyła maty sorbentowe wykonane z czystego polipropylenu, który charakteryzuje się wyższą chłonnością substancji ropopochodnych w porównaniu do produktów z materiałów mieszanych. Znajdą się one na wyposażeniu wszystkich farm wiatrowych zarządzanych przez spółkę, a ich rozłożenie w razie awarii i wycieku wokół podstawy turbiny zapobiegnie przedostaniu się szkodliwych substancji do gruntu.

Energa Wytwarzanie zakupiła też specjalne polipropylenowe rękawy sorbentowe, które służą do neutralizacji potencjalnych wycieków substancji ropopochodnych na rzekach. Wykorzystane zostaną m.in. jako uszczelnienie systemu zapór przeciwrozlewowych w dwóch małych elektrowniach wodnych, które posiadają takie instalacje. W pozostałych hydroelektrowniach należących do spółki same będą pełniły rolę tego typu zapór. Zadaniem takich „pływających tam” będzie zatrzymanie i odseparowanie obszaru, na którym mógłby pojawić się wyciek.

Nastawieni na ochronę środowiska

Zakup specjalnego wyposażenia dla farm wiatrowych i elektrowni wodnych to jedno z działań, które Energa Wytwarzanie podejmuje w celu minimalizowania swojego wpływu na środowisko.

Oprócz tego, spółka stosuje w swoich obiektach oleje ulegające biodegradacji. To substancje smarujące tworzone na bazie estrów i olejów naturalnych, które są łatwiej rozkładane przez występujące w przyrodzie mikroorganizmy.

Energa Wytwarzanie prowadzi też modernizację kolejnych elektrowni wodnych, w których instaluje przepławki ułatwiające pokonanie stopnia wodnego rybom i innym organizmom wodnym. Wśród technologicznych rozwiązań są też np. „transformatory suche”, czyli urządzenia chłodzone za pomocą powietrza, a nie oleju elektroizolacyjnego. Eliminuje to ryzyko wycieków do środowiska.

Innym działaniem podejmowanym przez spółkę jest okresowe czyszczenie rzek z odpadów gromadzących się na kratkach wlotowych do generatorów. Poza odpadami biodegradowalnymi znajdywane są tam m.in. metalowe opakowania po produktach spożywczych, szkło i tworzywa sztuczne. Wszystkie odpady są odpowiednio segregowane i przekazane do wyspecjalizowanych firm zajmujących się utylizacją.

Spółka zaangażowana jest we wszechstronną współpracę z zewnętrznymi podmiotami na rzecz ochrony środowiska. Wśród podmiotów, z którymi Energa Wytwarzanie realizuje wspólne działania, jest m.in. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Jego eksperci na terenie wybranych elektrowni wodnych prowadzą obserwacje występującego tam węgorza.

W czołówce zielonej transformacji

Grupa Energa, wpisując się w strategię Grupy ORLEN do 2030, rozwija potencjał OZE. W drugim kwartale 2023 roku koncern uruchomił dwie farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy  blisko 90 MW. Dzięki temu moc zainstalowana Energi w źródłach odnawialnych przekracza obecnie 0,6 GW. W 2022 roku elektrownie wodne Energi wyprodukowały 744 GWh energii elektrycznej, a farmy wiatrowe - 481 GWh. To odpowiednio 16 i 11% całej rocznej produkcji wszystkich źródeł Energi w ub.r.

Grupa ORLEN w ostatnim czasie pozyskała pięć nowych lokalizacji pod potencjalną budowę farm wiatrowych na Bałtyku o łącznym potencjale szacowanym na 5,2 GW. Zawarła też z EDP Renewables Polska warunkową umowę zakupu 3 farm wiatrowych w Wielkopolsce o łącznej mocy 142 MW. W ramach transakcji zabezpieczono również opcję uzupełnienia ich o aktywa fotowoltaiczne (o mocy do 159 MW) między innymi na zasadzie wspólnego łącza. Z kolei Energa Wytwarzanie podpisała z portugalską firmą Greenvolt umowę przedwstępną na zakup aktywów OZE o łącznej mocy 59 MW – projektu Opalenica, obejmującego trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 22 MW, i hybrydowego projektu Sompolno, łączącego turbiny wiatrowe o mocy 26 MW i instalację fotowoltaiczną o mocy 10 MW. 

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 195 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. W pierwszym kwartale 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 5,8 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem