Pierwsze kilometry gazociągu dla ostrołęckiej elektrowni już ułożone

Należy do:

Prace związane z budową przyłącza gazowego do elektrowni gazowo-parowej w Ostrołęce szybko postępują. Wykonawca zakończył odhumusowanie i rozwózkę rur, a osiem kilometrów rurociągu zostało już ułożone i zasypane.

W czerwcu zakończyła się rozwózka rur, z których ułożony zostanie gazociąg prowadzący do elektrowni w Ostrołęce. Do połowy lipca ułożono, zespawano i zasypano już 8 km przyłącza – blisko 1/3 łącznej długości gazociągu, który docelowo ma mieć prawie 28 km.

To kolejny etap prac związanych z budową przyłącza gazowego do elektrowni w Ostrołęce, który został zrealizowany w ostatnim okresie. Jeszcze w maju ukończone zostało odhumusowanie – zdjęcie żyznej, najbardziej wartościowej warstwy gruntu na terenie, na którym zostanie wykonany wykop pod ułożenie gazociągu.

Do końca sierpnia wykonawca planuje przeprowadzenie kolejnych prac, m.in. związanych z przygotowywaniem wykopu, układaniem rur i ich łączeniem, a następnie zasypywaniem w wykopie. Kontynuowane będą również prace związane z przekroczeniami bezwykopowymi pod drogami.

Gazociąg, który połączy powstającą ostrołęcką elektrownię z interkonektorem Polska-Litwa, będzie przebiegał przez teren pięciu gmin w dwóch województwach: podlaskim i mazowieckim.

Wsparcie bezpieczeństwa energetycznego

Blok gazowo-parowy w Ostrołęce to jeden z projektów istotnych dla utrzymania krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Będzie wspierać bilansowanie odnawialnych źródeł energii, a także (wraz z innymi niskoemisyjnymi inwestycjami realizowanymi w Polsce) zastępował stopniowo wyłączane aktywa węglowe.

Powstający blok w Ostrołęce w aukcji głównej rynku mocy, w grudniu 2021 roku, zakontraktował ok. 696 MW obowiązku mocowego, liczonego od 2026 roku. Przy cenie zamknięcia wynoszącej 400,39 zł/kW/rok, przez cały czas trwania 17-letniego kontraktu mocowego jednostka liczyć może na całościowy przychód wynoszący co najmniej 4,73 mld zł.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 195 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. W pierwszym kwartale 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 5,8 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem