Elektrownia w Ostrołęce pozyskała zewnętrzne finansowanie kredytowe

Należy do:

W projekcie bloku gazowo-parowego w Ostrołęce osiągnięto kluczowy kamień milowy. Spółka prowadząca inwestycję w elektrownię o mocy ok. 750 MW podpisała umowę o zewnętrzne finansowanie kredytowe w formule project finance na łączną kwotę 2,64 mld zł.

Spółka CCGT Ostrołęka, należąca do Grupy ORLEN, zawarła umowy kredytów na łączną kwotę 2,64 mld zł z konsorcjum składającym się z polskich i międzynarodowych instytucji finansowych. W jego skład wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego, Alior Bank SA, Bank Polska Kasa Opieki SA, KfW IPEX-Bank GmbH oraz Erste Group Bank AG.

Dzięki budowie nowoczesnego bloku parowo-gazowego w Ostrołęce będziemy mogli zagwarantować stabilne dostawy energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w północno-wschodniej Polsce. Inwestycja i niezawodność pracy sieci  ma też duże znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego tego regionu. Jednocześnie inwestycja w Ostrołęce jest ważnym elementem naszych działań, których celem jest neutralność emisyjna koncernu. Elastyczne moce gazowe będą uzupełnieniem produkcji z odnawialnych źródeł energii zapewniając efektywną i bezpieczną transformację polskiej energetyki w kierunku obniżenia emisji gazów cieplarnianych – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN SA.

Zgodnie z założeniami Polskiej Polityki Energetycznej do 2040 roku, tylko do końca trwającej dekady z polskiego systemu energetycznego wyłączonych zostanie 6 GW mocy. W tym samym czasie, wedle przewidywań, zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie  o 13 proc. Blok CCGT uzupełni braki energii elektrycznej w obliczu prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną i stopniowego odłączania od Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) wysłużonych bloków węglowych o niższej dyspozycyjności.

Obecna sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna stawia nas nadal przed zróżnicowanymi wyzwaniami. Tym bardziej cieszymy się, że instytucje wchodzące w skład konsorcjum bankowego wesprą Grupę ORLEN w realizacji projektu budowy bloku CCGT w Ostrołęce. Jest to szczególnie ważne pamiętając, że inwestycja ta ma istotne znaczenie dla realizacji procesu transformacji energetycznej nie tylko Grupy ORLEN, ale również Polski – mówi Michał Perlik, Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. finansowych i klimatu.

Kwota finansowania składa się z 10-letniego kredytu inwestycyjnego w kwocie 2,45 mld zł oraz dodatkowo z dwóch kredytów odnawialnych przeznaczonych na działalność operacyjną inwestora i finansowanie podatku VAT w okresie budowy elektrowni.

Inwestycja niezbędna dla bezpieczeństwa energetycznego

Blok energetyczny w Ostrołęce to jedno z kluczowych przedsięwzięć Grupy ORLEN w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł bilansujących KSE. Nowa jednostka będzie wspierać stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej transformacji energetycznej Polski.

Główny wykonawca inwestycji, amerykański koncern General Electric, informuje, że turbina gazowa, która zainstalowana zostanie w bloku CCGT Ostrołęka, będzie mogła przejść od stanu wygaszenia do pełnej wydajności w czasie krótszym niż pół godziny. Z kolei już w trakcie pracy obciążenie turbiny może być zmniejszane bądź zwiększane w tempie 88 MW na minutę. Tak duża elastyczność pozwoli na zmniejszanie ryzyka deficytu mocy poprzez sprawne bilansowanie produkcji energii elektrycznej z dynamicznie rozwijających się źródeł odnawialnych, zależnych w dużej mierze od warunków pogodowych.

Inwestycja w blok gazowo-parowy w Ostrołęce będzie wspierać zarówno cele dekarbonizacyjne Polski, jak też samej Grupy ORLEN. Koncern w swoim segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40% na każdej MWh (megawatogodzinie) do 2030 roku oraz do osiągnięcia pełnej neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 195 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. W pierwszym kwartale 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 5,8 TWh energii elektrycznej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem