Energa Obrót pomaga samorządom zwiększyć efektywność energetyczną

Należy do:

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze efektywności energetycznej prowadzi do oszczędności, poprawy jakości życia lokalnych społeczności, a także ochrony środowiska. Warto, aby takie działania znalazły się na liście priorytetów władz samorządowych. Odpowiedzią na oczekiwania jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie są usługi oferowane przez Energę Obrót, spółkę z Grupy ORLEN.  

O tym, w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego mogą poprawić swoją efektywność energetyczną, dyskutowali uczestnicy spotkania zorganizowanego przez wojewodę kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza w toruńskim Ratuszu Staromiejskim. Jego uczestnikami byli m.in. minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, prezes Zarządu Energi Obrotu Jarosław Wróbel, dyrektor zarządzający sprzedażą Energi Obrotu Marcin Dawidowski oraz przedstawiciele władz samorządowych. W spotkaniu aktywny udział wzięło prawie 80 samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego.

Decydując się na rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną, samorządy nie tylko wykazują się dbałością o środowisko. Przejście na bardziej energooszczędne technologie może także przynieść znaczne oszczędności w kosztach eksploatacyjnych i zaoszczędzić pieniądze, które mogą być przeznaczone na inne ważne inwestycje lub usługi dla lokalnej społeczności – mówi Jarosław Wróbel, prezes Zarządu Energi Obrotu.

Podczas spotkania podsumowano także skuteczność rządowej Tarczy Solidarnościowej. Szacowane z jej tytułu oszczędności dla klientów spółki w przypadku klientów indywidualnych w 2023 roku sięgną aż 3 mld złotych, natomiast dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego będą to 2 mld złotych w odniesieniu do klientów spółki. Natomiast dla przykładowej jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonowanie Tarczy Solidarnościowej i zamrożenie cen energii może obniżyć koszty zakupu nawet o 44%. 

Bogate portfolio usług efektywnościowych

Jednym ze sposobów ograniczenia zużycia energii elektrycznej w jednostkach sektora publicznego jest zastosowanie systemów zarządzania energią. Warto także przeprowadzić modernizację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, a także zoptymalizować temperaturę pomieszczeń w budynkach i wykorzystywać do ich ogrzania np. ciepło odpadowe. Ale to nie jedyne możliwości. Energa Obrót oferuje szereg kompleksowych rozwiązań, które pozwalają zmniejszyć zużycie energii w obiektach wykorzystywanych przez samorządy, a także rozwijać lokalne źródła wytwórcze. 

 – Bardzo ważnym elementem w procesie planowania i modernizacji jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej. Pozwala on określić stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także zawiera wykaz przedsięwzięć koniecznych do podjęcia na drodze do poprawy efektywności energetycznej samorządu. Ocenia ich opłacalność ekonomiczną i stopień oczekiwanych oszczędności. Jest równocześnie niezbędny do uzyskania dofinansowania czy tzw. białych certyfikatów  – podkreśla prezes Jarosław Wróbel.

Samorząd, który zdecyduje się na tego typu przedsięwzięcie otrzyma pełne wsparcie na wszystkich etapach realizacji – od projektu technicznego i pomocy w pozyskaniu finansowania po wykonanie. 

Gwarancja pochodzenia energii z OZE

Warto także podkreślić, że Energa Obrót oferuje dostawy prądu dla samorządów w elastycznych modelach zakupu, z gwarancją pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych. Spółka jest liderem rynku sprzedaży w tym zakresie – aktualnie aż 40% sprzedawanej energii pochodzi z OZE.

Rozwój energetyki to zmiana dotychczasowego modelu produkcji i sprzedaży energii elektrycznej. Nowe instalacje OZE i dostęp do tych źródeł są odpowiedzią na wysokie koszty nośników energii. Trend w kierunku budowy małych źródeł wytwórczych jest impulsem do powstawania lokalnych „społeczności energetycznych”, a to z kolei jest szansą dla gmin i miast do uczestnictwa w korzyściach z transformacji energetycznej polegającej m.in. na budowie nowoczesnej energetyki rozproszonej i efektywnym bilansowaniu obszarowym – podsumowuje prezes Jarosław Wróbel

Bilansowanie energii wytworzonej w źródłach możliwe jest dzięki stabilnym partnerom. Takim z pewnością jest Energa Obrót. Dobra współpraca lokalnych odbiorców energii ze sprawdzonym sprzedawcą jest kluczem do sukcesu przy zmieniającym się otoczeniu technicznym i prawnym.

***

 

 

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem