Rozpoczęła się budowa rurociągów wodnych dla elektrowni w Grudziądzu

Należy do:

Należąca do Energi z Grupy ORLEN spółka CCGT Grudziądz rozpoczęła budowę magistrali rurociągowych, którymi przesyłana będzie woda do i z elektrowni. Elektrownia wyposażona zostanie w zamknięty system obiegu, dzięki czemu jej zapotrzebowanie na wodę z Wisły ograniczone będzie do niezbędnego minimum. Generalnym wykonawcą instalacji jest Budimex SA. Zgodnie z aktualnym planem prace, mają zostać zakończone w połowie 2024 roku,

Rozpoczęte prace to kolejny etap w realizacji projektu istotnego dla wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Rurociągi zasilające i zrzutowe wody połączą elektrownię z ulokowanymi w sąsiedztwie rzeki Wisły ujęciem i pompownią wody oraz Rowem Hermana.

Dzięki tym instalacjom możliwe będzie uruchomienie oraz bezpieczna praca nowego, stabilnego źródła energii – budowanego w Grudziądzu bloku gazowo-parowego o mocy ok. 560 MW, który będzie w stanie zasilić w energię elektryczną setki tysięcy gospodarstw domowych.

Rozpoczęcie budowy magistrali rurociągowych poprzedzone zostało przez inwestora działaniami przygotowawczymi – przeprowadzono analizy i badania, uzyskano wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne, w tym decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę. Zawarto ponadto z władzami miasta Grudziądza umowę drogową, umożliwiającą posadowienie rurociągów na gruntach, na których budowane będą drogi publiczne.

Współpraca z miastem

Prace związane z budową magistrali rurociągowych prowadzone będą w podziale na odcinki. Sekwencja i harmonogram realizacji poszczególnych etapów uzgodniona jest z działającym w imieniu miasta Zarządem Dróg Miejskich w Grudziądzu. ZDM wraz z inwestorem, CCGT Grudziądz, prowadzi bieżące uzgodnienia oraz nadzór i koordynację prac wykonawcy.

Od 17 kwietnia rozpoczęła się realizacja prac na odcinku od ronda na ul. Południowej do ul. Miłoleśnej (w kierunku ul. Skowronkowej). W zakresie tych prac na bazie szczegółowych uzgodnień z ZDM co do metodyki ich realizacji oraz organizacji ruchu wykonane zostaną: wjazd na teren budowy od strony ronda, niezbędne wygrodzenia dla zapewnienia bezpieczeństwa postronnych osób oraz zwierząt, tymczasowa infrastruktura (droga oraz miejsce składowania dostaw rur i innych materiałów), jak też zasadnicze prace ziemne oraz montażowe, związane z wykonaniem instalacji rurociągowych.

Całość prac odbywać się będzie bez wpływu na możliwość użytkowania istniejącego układu drogowego. Po zakończeniu realizacji na tym odcinku, wykonawca odtworzy teren budowy do stanu pierwotnego, w stopniu umożliwiającym podjęcie realizacji prac drogowych, kontynuował też będzie prace w kolejnych obszarach, gdzie posadowione zostaną rurociągi. Każdy z odcinków realizacji prac podlegać będzie każdorazowo szczegółowemu zakresowi uzgodnień, jak też kontroli i nadzorowi ze strony służb działających w imieniu i na rzecz miasta Grudziądz.

Rozbudowa dróg publicznych

Zakończenie budowy magistrali rurociągowych umożliwi kontynuację dalszych prac, w tym w szczególności rozbudowę istniejącego w mieście układu drogowego. Prace odbywać się będą w ramach uzgodnień prowadzonych przez CCGT Grudziądz z władzami miasta Grudziądza na mocy zawartej umowy drogowej. Umowa i podejmowane uzgodnienia regulować będą szczegółowo zakres i harmonogram realizacji poszczególnych etapów prac drogowych, jak też warunki współpracy stron przy ich realizacji. Obejmują one także zasady finansowania przez spółkę CCGT Grudziądz realizacji prac. Dzięki tym działaniom decyzja o umiejscowieniu w Grudziądzu nowoczesnej elektrowni, oprócz poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju, przyczyni się także do rozbudowy oraz poprawy jakości części z istniejących już dróg publicznych w Grudziądzu.

Blok ważny dla transformacji i bezpieczeństwa energetycznego

Blok energetyczny CCGT Grudziądz będzie jedną z najnowocześniejszych elektrowni gazowo-parowych w swojej klasie. Jego konfiguracja bazowała będzie na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, zapewniających jednostce wysoką sprawność wytwarzania energii elektrycznej przy jednoczesnej minimalizacji oddziaływania na środowisko. Elektrownia w Grudziądzu stanowi też istotny element strategii Grupy ORLEN, zapewniając zauważalny krok w transformacji polskiej energetyki. Jednostka dzięki wysokiej sprawności, niskim wskaźnikom emisji oraz wysokiej elastyczności pracy, zapewniała będzie stabilizację pracy polskiego systemu elektroenergetycznego i wsparcie dla rozwijanych równolegle, przez inne spółki z Grupy ORLEN, źródeł odnawialnych.

Elektrownia w Grudziądzu jest też źródłem wytwórczym ważnym z punktu widzenia polskiego Operatora Sieci Przesyłowych – Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W grudniu 2021 roku spółka CCGT Grudziądz zawarła z PSE 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy, z pierwszym rokiem świadczenia usługi mocowej przypadającym na rok 2026. W czasie realizacji umowy, kontraktującej łącznie 518 MW, spółka może liczyć na przychód sięgający co najmniej ok. 3,52 mld zł.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem