TETRA zwiększa bezpieczeństwo na Pomorzu

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Od stycznia Pomorski Urząd Wojewódzki korzysta z systemu łączności dyspozytorskiej TETRA. Radiotelefony zwiększą możliwości operacyjne w ramach zarządzania kryzysowego w województwie, co zapewnia lepszą komunikację służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców Pomorza. Usługę świadczy Enspirion, spółka z Grupy ORLEN.

Współpraca obejmuje dostawę, montaż i aktywację radiotelefonów ręcznych nabiurkowych oraz konsoli dyspozytorskiej, która umożliwia sprawną koordynację oraz zarządzanie działaniami osób w terenie. Z radiotelefonów będą korzystać starostwa powiatowe (16) i wszystkie miasta na prawach powiatu (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Słupsk), ponadto: dwie dyspozytornie medyczne w Gdańsku i Słupsku, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego, a także dyżurny Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dzięki usłudze Pomorski Urząd Wojewódzki może realizować połączenia w wybranych grupach rozmównych, komunikację indywidualną z wykorzystaniem radiotelefonu oraz łączyć się z publiczną siecią telekomunikacyjną – numerami komórkowymi oraz stacjonarnymi.

System łączności w standardzie TETRA będzie wykorzystywany do komunikacji pomiędzy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku  a Powiatowymi i Miejskimi Centrami Zarządzania Kryzysowego, Dyspozytorniami Medycznymi, Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz osobami funkcyjnymi. Wykorzystanie radiotelefonów ręcznych znacząco podnosi możliwości operacyjne Zarządzania Kryzysowego, a tym samym wpływa na podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców województwa pomorskiego – mówi Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski. Dzięki usłudze pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zarówno w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku jak i w siedzibach powiatów zyskują łączność, która uzupełni obecnie użytkowany system łączności w standardzie cyfrowym DMR, oparty o radiotelefony stacjonarne zainstalowane w jednostkach. Nowe rozwiązanie z uwagi na swoją mobilność ułatwi wykonywanie codziennych obowiązków w terenie ale także – co warto podkreślić – zapewni łączność, która będzie działała niezawodnie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych jak klęski żywiołowe, huragany, orkany czy inne zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu obywateli. Mobilność łączności specjalnej będzie dla służb Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego bardzo pomocna w koordynacji akcji ratunkowych, a tym samym skróci czas potrzebny do ratowania życia ludzkiego, mienia oraz infrastruktury publicznej.

Niezawodna łączność w przypadku zaniku zasilania

Wdrożona usługa umożliwia szybką, niezawodną, szyfrowaną komunikację z jednostkami mobilnymi i stacjonarnymi jednocześnie. Warto zaznaczyć, że infrastruktura, w oparciu o którą działa usługa łączności krytycznej Enspiriona, jest całkowicie niezależna od publicznych systemów łączności, w tym także od sieci komórkowych. TETRA jest w stanie funkcjonować przez minimum 36 godzin od momentu całkowitego zaniku zasilania podstawowego na obszarze dotkniętym takim zanikiem.

W związku z tym, że Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego posiada już dostęp do naszej sieci, stanowi to znaczący krok w kierunku wykorzystania potencjału sieci Energi przez inne służby. Mowa tu o straży pożarnej, policji czy ratownikach medycznych. Sieć jest, działa, została sprawdzona i jest wykorzystywana przez wiele instytucji stąd możliwość znaczącego podniesienia bezpieczeństwa na terenie całego województwa pomorskiego jest naprawdę w zasięgu ręki – mówi Tomasz Lesiewicz, prezes Zarządu Enpiriona. – Bardzo istotnym elementem pełnego wykorzystania potencjału łączności specjalnej byłoby wyposażenie w środki łączności również gminy i miasta, co pozwoliłoby na prowadzenie elastycznej koordynacji i zarządzania kryzysowego na terenie województwa również na poziomie mniejszych aglomeracji.

Warto podkreślić, że Pomorski Urząd Wojewódzki miał już okazję testować i korzystać z Usługi Łączności Dyspozytorskiej oferowanej przez spółkę Enspirion. W marcu 2020 roku na potrzeby urzędu, Enspirion przy współpracy z Energą Operatorem udostępnił dziesięć radiotelefonów w ramach systemu łączności radiowej TETRA. Pomorski Urząd Wojewódzki przez okres trzech miesięcy wykorzystywał sprzęt do działań koordynacyjnych między głównymi ośrodkami zaangażowanymi w walkę z pandemią.

***

Czym jest system TETRA (TErrestrial Trunked RAdio)? To europejski standard cyfrowej radiowej łączności dyspozytorskiej, który gwarantuje nieprzerwaną, szyfrowaną łączność głosową oraz transmisję danych. Przeznaczony przede wszystkim instytucji potrzebujących niezawodnej łączności w codziennej pracy, jak i sytuacjach kryzysowych. System został stworzony m.in. dla energetyki, służb bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa, administracji, spółek skarbu państwa oraz transportu. Dzięki swej efektywności jest ciągle rozwijany i wyposażany w nowe funkcjonalności ułatwiające pracę i działanie w użytkowaniu.

W Polsce największym i najbardziej zaawansowanym technicznie cywilnym systemem w standardzie TETRA jest infrastruktura wybudowana przez Energę będącą dziś częścią Grupy ORLEN. Została ona oddana do użytku w 2019 roku i pokrywa obszar ¼ powierzchni kraju. Aktualnie system składa się z ponad 150 stacji bazowych, w tym jednej zlokalizowanej na Morzu Bałtyckim. Enspirion, jako spółka z Grupy ORLEN, jest pierwszym Operatorem Łączności Dyspozytorskiej TETRA, świadczącym swoje usługi na tak dużym obszarze.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem