Spotkania z mieszkańcami ws. gazociągu dla elektrowni w Ostrołęce

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Zakończyła się seria spotkań w ramach dialogu społecznego z mieszkańcami gmin, na terenie których zlokalizowane będzie przyłącze gazowe dla budowanego bloku energetycznego w Ostrołęce. Spotkania w gminach Troszyn, Miastkowo, Śniadowo i Rzekuń to jeden z etapów działań poprzedzających rozpoczęcie prac w terenie. We wrześniu przedstawiciele inwestora oraz wykonawcy rozmawiali z władzami samorządowymi, aby przedyskutować szczegóły planowanego przedsięwzięcia.

Podczas spotkań przedstawiono informacje dotyczące znaczenia gazociągu w kontekście inwestycji w nowy blok gazowo-parowy w Ostrołęce. Rozmawiano też m.in. o lokalizacji gazociągu, zakresie prac budowlanych czy ograniczeń związanych z budową gazociągu. Poruszono również kwestię mechanizmu wypłaty wyliczanych przez właściwy Urząd Wojewódzki odszkodowań. Przy tej okazji wykonawca gazociągu (Romgos Gwiazdowscy Sp. z o.o.) i inwestor (CCGT Ostrołęka Sp. z o.o.) zachęcali mieszkańców do udziału w sporządzaniu protokołów wejścia w teren. Po zakończeniu prac posłużą one do obliczenia należnych właścicielom działek rekompensat. O miejscu i terminie oględzin działek każdy właściciel będzie zawiadamiany listem poleconym.

W trakcie spotkań najczęściej zadawanymi pytaniami były te o wysokość odszkodowań (którą zawsze indywidualnie wyliczy biegły rzeczoznawca na zamówienie wojewody) i dostęp do działek w trakcie prac budowlanych (który wykonawca jest zobowiązany zapewnić podczas trwania budowy). Innymi poruszanymi przez mieszkańców tematami były, m.in. melioracja czy dokładne zasady posadowienia słupków oznaczających trasę gazociągu.

Prace na terenie dwóch województw

Liczący blisko 28 kilometrów gazociąg, zlokalizowany na terenie pięciu gmin w dwóch województwa (mazowieckim i podlaskim), przyłączony będzie do dwukierunkowego interkonektora Polska-Litwa (GIPL), zasilanego z Krajowego Systemu Przesyłowego oraz od strony Litwy. Dzięki temu powstająca elektrownia w Ostrołęce ma zapewnione długoletnie dostawy gazu, jak też niezależność od dostaw rosyjskiego paliwa.

Rozpoczęcie prac budowlanych dla gazociągu zaplanowano na pierwszy kwartał 2023 roku. Zgodnie z harmonogramem mają one potrwać nie dłużej niż rok. Szczegółowe i aktualne informacje na temat budowy przyłącza gazowego wraz z dokładną trasą gazociągu dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem https://energiadlaostroleki.pl.

Wraz z gazociągiem powstanie też infrastruktura towarzysząca, niezbędna do prawidłowej eksploatacji, m.in. zespół zaporowo-upustowy. Realizacja inwestycji, a następnie eksploatacja odbywać się będą z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie spotkań z mieszkańcami gmin, przez które przebiegać będzie gazociąg.

Odpowiedź na potrzeby bezpieczeństwa energetycznego

Przed Polską rysuje się perspektywa systematycznego wzrostu krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną – tylko w bieżącej dekadzie spodziewany jest wzrost o kilkanaście procent.

System wytwarzania energii oparty wyłącznie na OZE, których dyspozycyjność jest zależna od czynników zewnętrznych (pogoda), nie umożliwiałoby osiągnięcie niezależności energetycznej. Preferowanym sposobem na zapewnienie stabilności systemu jest uzupełnianie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych regulowanymi źródłami o dużej elastyczności, takimi jak niskoemisyjne elektrownie gazowe, a w przyszłości także elektrownie jądrowe.

Paliwo gazowe jest niezbędne dla zapewnienia niskoemisyjnej regulacji systemu i właśnie taki model inwestycyjny jest zapisany w strategii PKN ORLEN. Równolegle realizowane są projekty dużych źródeł zeroemisyjnych, w tym morskich farm wiatrowych, które wspólnie z regulacyjnymi elektrowniami gazowymi będą pracować na rzecz bezpieczeństwa dostaw dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Co więcej, blok typu CCGT w Ostrołęce będzie miał techniczną możliwość współspalania gazu ziemnego z innymi paliwami, np. zielonym wodorem lub biometanem.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem