Solidne wyniki Energi fundamentem dalszego rozwoju energetyki nisko- i zeroemisyjnej

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

W trzecim kwartale br. Grupa Energa wypracowała stabilne wyniki, zapewniające możliwość kontynuowania kluczowych inwestycji w zakresie m.in. rozwoju zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych. Grupa osiągnęła w tym czasie EBITDA na poziomie 1,08 mld zł, a narastająco przez dziewięć miesięcy 2022 roku – na poziomie 3,10 mld zł. Zysk netto wyniósł odpowiednio 0,54 mld zł w trzecim kwartale i 1,59 mld zł narastająco. Przez trzy kwartały Grupa Energa wyprodukowała 3,41 TWh, wolumen dystrybuowanej energii wyniósł 17,48 TWh, a sprzedaż łącznie 16,05 TWh energii elektrycznej.

Po 9 miesiącach przeszło połowę narastającego wyniku EBITDA Grupy wypracowała Linia Biznesowa Dystrybucji (poprawiła swój własny wynik EBITDA o 10% r/r), zaś najmniejszy, około 20-procentowy udział miała Linia Biznesowa Sprzedaży.

Grupa Energa jest istotnym elementem dla realizacji strategii rozwoju Grupy ORLEN do roku 2030, jest też podmiotem ważnym dla inwestycji w zero- i niskoemisyjne źródła energii. W pierwszych dziewięciu miesiącach br. o 15% r/r wzrosła produkcja brutto energii elektrycznej, przy czym około 1/3 tego wolumenu pochodziła ze źródeł odnawialnych.

Więcej energii z OZE

Należące do Energi źródła OZE wyprodukowały przez dziewięć miesięcy 1,04 TWh energii elektrycznej. Największy udział miały w tym elektrownie wodne – produkcja za trzy kwartały na poziomie 0,59 TWh – ale największy wzrost produkcji zanotowały farmy fotowoltaiczne.

Od stycznia do września br. wytwarzanie ze źródeł PV wyniosło 23 GWh i było blisko sześciokrotnie większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost produkcji farm wiatrowych przez trzy kwartały wyniósł z kolei 20% r/r, do 0,37 TWh. Wyraźny wzrost widać też w wynikach operacyjnych Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żydowo, która tylko w trzecim kwartale wyprodukowała o 94% więcej energii elektrycznej r/r, a przez dziewięć miesięcy – o 51% więcej r/r.

Więcej na inwestycje

Przez dziewięć miesięcy br. Grupa Energa przeznaczyła na inwestycje środki w wysokości 2,23 mld zł – aż o 63% więcej r/r. Miało to związek z intensyfikacją realizacji kluczowych projektów wytwórczych, szczególnie w obrębie energetyki niskoemisyjnej, choć ok. połowa tej kwoty, czyli 1,11 mld zł, przeznaczono na Linię Biznesową Dystrybucji. W ten sposób przez trzy kwartały wybudowano i zmodernizowano ok. 2 tys. km nowych linii energetycznych, zwiększając potencjał przyłączeniowy zarządzanej przez Grupę Energa sieci energetycznej. To z kolei pozwoliło przyłączyć do niej od początku roku 53 tys. nowych odbiorców oraz 884 MW nowych mocy OZE. W samym trzecim kwartale było to odpowiednio 628 km nowych i zmodernizowanych linii, 21 tys. nowych klientów oraz 249 MW źródeł odnawialnych.

Solidne wyniki wsparciem transformacji energetycznej

Aktualnie ok. 40% mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Grupy Energa pochodzi z OZE, a spółki Grupy zaangażowane są w rozwój kolejnych projektów zeroemisyjnych.

W trzecim kwartale br. sfinalizowano budowę farmy fotowoltaicznej PV Wielbark o mocy 62 MW w woj. warmińsko-mazurskim, która pracę z pełną mocą rozpocznie w pierwszym kwartale 2023 roku. W budowie były też inne źródła OZE, m.in. rozbudowywana o dodatkowe 5 MW farma PV Gryf czy mniejsze aktywa fotowoltaiczne o mocy do 1 MW, które zostaną oddane do użytku częściowo pod koniec br., a częściowo w pierwszej połowie roku 2023. Co więcej, Energa Green Development zwiększyła swój portfel projektów fotowoltaicznych do łącznej mocy przekraczającej 400 MW.

Prowadzone też były pierwsze prace na placach budowy pod inwestycje w niskoemisyjne bloki energetyczne w Ostrołęce (ok. 750 MW) i Grudziądzu (ok. 560 MW). Z kolei w przypadku bloku gazowo-parowego w Gdańsku zawarto we wrześniu porozumienie dotyczące finansowania tej inwestycji. Zgodnie z nim w przypadku podjęcia decyzji o realizacji projektu PKN ORLEN pokryje całość nakładów inwestycyjnych, ale do kwoty nie wyższej niż 2,5 mld zł, a także przy zapewnieniu blokowi w Gdańsku wsparcia z rynku mocy. Nowe elektrownie ze względu na swoją elastyczność pozwolą na bilansowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w trakcie transformacji energetycznej kraju w kierunku energetyki jądrowej i odnawialnej.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem