Trwają prace na budowie bloku energetycznego w Ostrołęce

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Na placu budowy bloku gazowo-parowego w Ostrołęce zakończone zostały pierwsze prace ziemne – na obszarze ok. 3,1 ha wykonano zasypki przygotowujące teren pod rozpoczęcie prac fundamentowych. Przed rozpoczęciem zasypek generalny wykonawca przygotował także liczący ok. 41 ha plac budowy bloku gazowo-parowego pod względem infrastrukturalnym oraz teren zaplecza administracyjno-socjalnego dla pracujących na budowie. Trwają odbiory jakościowe na placu budowy oraz rozpoczęto odbiory częściowe produkcji kluczowych podzespołów technologicznych powstającej elektrowni. Blok energetyczny w Ostrołęce to jedno z kluczowych przedsięwzięć Energi z Grupy ORLEN w obszarze niskoemisyjnych źródeł bilansujących Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE). Nowa elektrownia stanowić będzie wsparcie dla stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej w Polsce transformacji energetycznej.

Obecnie rozpoczęto odbiory jakościowe produkcji elementów dla części ciśnieniowych kotła odzysknicowego (ang. Heat Recovery Steam Generator). Planowane są kolejne odbiory jakościowe dla produkcji kluczowych elementów elektrowni.

Odbiory jakościowe prowadzone są w oparciu o uzgodnione z generalnym wykonawcą programy kontroli i badań, które dotyczą kluczowych komponentów budowy bloku energetycznego w Ostrołęce, czyli turbiny gazowej, turbiny parowej, kotła HRSG, generatora, transformatorów, rozdzielnic oraz pozostałych urządzeń pomocniczych elektrowni.

Wsparcie KSE

Blok energetyczny w Ostrołęce to jedno z kluczowych przedsięwzięć Energi z Grupy ORLEN w obszarze niskoemisyjnych źródeł bilansujących Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE). Nowa elektrownia stanowić będzie wsparcie dla stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej w Polsce transformacji energetycznej. Ostrołęcki blok typu CCGT (ang. Combined Cycle Gas Turbine – połączony układ gazowo-parowy) uzupełni braki energii elektrycznej wynikające z prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną połączonego ze stopniowym odłączaniem od KSE wysłużonych bloków węglowych o niskiej dyspozycyjności.

Elektrownie gazowe mają dużo mniejszy wpływ na środowisko niż ich węglowe odpowiedniki. Wynika to m.in. z niższego poziomu emisji oraz niewielkiego zapotrzebowania na wodę – przy czym blok CCGT w Ostrołęce będzie pracował z wykorzystaniem zamkniętego układu chłodzenia. Ze wszystkich tych względów inwestycja w blok gazowo-parowy służyć będzie realizacji celów dekarbonizacyjnych zarówno Polski, jak też Grupy ORLEN. Koncern dąży do tego, aby w swoim segmencie energetycznym zredukować emisję dwutlenku węgla o 33% na MWh (megawatogodzinie) do 2030 roku, a do 2050 roku - osiągnąć pełną neutralność emisyjną.

Na potrzeby powstającego bloku gazowo-parowego w Ostrołęce wykorzystana zostanie część już istniejącej infrastruktury, wybudowanej dla wcześniej realizowanego projektu bloku węglowego.

Nowoczesna, elastyczna turbina

Nowa elektrownia  wyposażona będzie w nowoczesną turbinę gazową 9HA.02 produkcji GE Gas Power, która zostanie wybudowana we francuskim mieście Belfort. Pozostałe kluczowe urządzenia bloku powstaną w Polsce, w fabrykach w Elblągu (turbina parowa STF-D650) i Wrocławiu (generator klasy W88).

Producent urządzenia informuje, że turbina 9HA.02 może przejść od stanu wygaszenia do pełnej wydajności w czasie krótszym niż pół godziny. Z kolei już w trakcie pracy obciążenie turbiny może być zmniejszane bądź zwiększane w tempie 88 MW na minutę. Tak duża elastyczność pozwoli na sprawne bilansowanie produkcji energii elektrycznej z rozwijających się dynamicznie źródeł odnawialnych, zależnych m.in. od warunków pogodowych. To zaś zmniejszy ryzyko deficytu mocy w KSE.

Podczas pracy turbin dzięki palnikom niskoemisyjnym ograniczone zostanie powstawanie tlenków azotu. Będą one również dodatkowo usuwane dzięki zastosowaniu instalacji katalitycznego usuwania tlenków azotu. Dzięki temu emisja NOx będzie utrzymywana na poziomie zgodnym z wymaganiami najlepszych dostępnych technik BAT.

Prawie 30 km gazociągu

Równolegle do budowy bloku gazowo-parowego realizowana będzie inwestycja w gazociąg, który zasili elektrownię gazem z interkonektora Polska-Litwa, zasilanego z Krajowego Systemu Przesyłowego oraz od strony Litwy. Zapewni to powstającej elektrowni w Ostrołęce długoletnie dostawy gazu, a jednocześnie niezależność od dostaw rosyjskiego paliwa.

Gazociąg będzie podlegał regularnie prowadzonym przeglądom i kontrolom. Pomiędzy jego poszczególnymi odcinkami zainstalowane zostaną zespoły zaporowo-upustowe, a także system umożliwiający zdalne i lokalne sterowanie zaworami oraz wyłączenie odcinka gazociągu z eksploatacji lub włączenie go do niej. Dzięki temu przepływ gazu będzie stale monitorowany, a w przypadku nieprawidłowości (wzrostu lub spadku ciśnienia) jego dopływ zostanie szybko zamknięty.

Rozpoczęcie budowy liczącego ok. 28 km gazociągu planowane jest na pierwszy kwartał 2023 roku. Jego trasa biec będzie przez dwa województwa: podlaskie i mazowieckie.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem