Energa modernizuje oświetlenie w gminie Markusy

Należy do:

Energa Oświetlenie, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, zmodernizuje oświetlenie w budynkach gminy Markusy (w województwie warmińsko-mazurskim). Podpisane umowy zakładają wymianę 837 opraw świetlówkowych i zastąpienie ich nowoczesnymi, energooszczędnymi oprawami LED. Dzięki temu zużycie energii spadnie o blisko 61 proc. W 2021 r. Energa Oświetlenie wykonała już modernizację gminnego oświetlenia ulicznego, co pozwoliło na redukcję zużycia o ponad 56 procent.

Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych, świetlicach wiejskich, remizach Ochotniczych Straży Pożarnych, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i bibliotece, to kolejny przykład owocnej współpracy naszej gminy z Energą Oświetleniem. Wymiana opraw pozytywnie wpłynie na środowisko i poprawi warunki pobierania nauki w szkołach i świetlicach. Liczymy także na to, ze dzięki modernizacji zmniejszymy zużycie energii i – co się z tym wiąże, zredukujemy koszty przeznaczane na ten cel. Cieszy nas także, że przy okazji wymiany oświetlenia wyposażymy placówki w lampy dezynfekcyjne. To nowoczesna i skuteczna forma zwiększenia bezpieczeństwa przed infekcjami wirusowymi oraz poprawy jakości powietrza, którym oddychają nasze dzieci w szkołach – mówi Dorota Wasik, wójt gminy Markusy.

Wszystkie oprawy posiadają niezbędne atesty i certyfikaty. Nowe oświetlenie gwarantuje także spełnienie wymogów normy oświetleniowej dla obiektów edukacyjnych. Znacznie poprawi się też jakość oświetlenia: ujednolicona zostanie barwa światła, skorygowana równomierność pokrycia światłem, wyeliminowane zostanie migotanie oraz maksymalnie zredukowane zostanie uciążliwe zjawisko olśnienia. W planach jest też wymiana oświetlenia na boisku orlik, co znacząco poprawi komfort jego użytkowania, zmniejszy zużycie energii i zachęci młodych do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Pozytywny wpływ na środowisko i wzrok

Dzięki wymianie opraw w szkołach podstawowych w Zwierznie, Żurawcu, na orliku oraz w remizach OSP, świetlicach i bibliotece, zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zmniejszy się o 60,7 proc., co oznacza spadek emisji CO2 do atmosfery o ponad 300 kg w ciągu roku.

Prace związane z wymianą oświetlenia wystartują w październiku. Dotychczas przygotowano projekty nowego oświetlenia, na podstawie których wykonana będzie modernizacja. Planowane jest zastosowanie opraw emitujących światło o barwie najbardziej zbliżonej do naturalnego światła dziennego. Jest to barwa światła optymalna dla warunków akomodacyjnych oczu, minimalizuje zmęczenie oraz pozwalająca na właściwe postrzeganie barw. Dzięki wymianie zlikwidowane zostaną dysfunkcje oświetlania aktualnego tj. migotanie, opóźnienie uruchomienia, nierównomierność pokrycia światłem.

Profilaktyka antywirusowa

Do szkół na terenie gminy Markusy zostanie dostarczonych 85 szt. lamp dezynfekcyjnych UV-C. Są to urządzenia wykorzystujące światło ultrafioletowe do niszczenia struktury wirusów, bakterii, mikroorganizmów, zarodników grzybów i pleśni. Dzięki wymuszonemu przepływowi powietrza przez hermetycznie zamkniętą komorę z promiennikami UV-C, lampy skutecznie dekontaminują powietrze, stanowiąc cenne wsparcie w walce z patogenami. Brak kontaktu promieniowania z otoczeniem pozwala na używanie tych lamp w obecności ludzi i zwierząt.

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego

Warto dodać, że w 2021 roku na terenie gminy Markusy Energa Oświetlenie wykonała modernizację oświetlenia ulicznego. Łącznie wymieniono 300 dotychczasowych lamp sodowych i zastąpiono je energooszczędnymi oprawami LED. Inwestycja ta przyniosła wymierne efekty w postaci redukcji zużycia energii. Przed modernizacją roczne zużycie energii na potrzeby oświetlenia na terenie gminy wynosiły 141 916 kWh, a po wymianie opraw poziom zużycia energii wynosi 61 706 kWh. Jest to zatem redukcja o ponad 56 procent. Znacząco poprawiono także jakość i barwę oświetlenia oraz równomierność pokrycia światłem, dzięki czemu na terenie gminy zrobiło się jaśniej i bezpieczniej. Nie bez znaczenia jest także efekt ekologiczny. Zmniejszenie zużycia energii zaowocowało także tym, że każdego roku do atmosfery trafi o niemal 100kg CO2 mniej. 

***

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem