Trwają prace na terenie budowy elektrowni w Grudziądzu

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Elektrownia w Grudziądzu o mocy netto ok. 560 MW, której oddanie do użytku planowane jest w 2025 r., będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę elektrowni mają potrwać do końca października 2022 roku. Oprócz tego prowadzone są też prace związane z przebudową linii napowietrznych 110 kV.

Obecnie prowadzone są roboty związane przede wszystkim z niwelacją terenu (obniżeniem i przygotowaniem pod budowę bloku). Żeby tak się stało przeprowadzono badania geotechniczne oraz badania mające wykluczyć ewentualne zagrożenie związane z występowaniem materiałów wybuchowych.

W porozumieniu ze spółką Energa Operator, która jest właścicielem sieci elektroenergetycznej, prowadzone są też prace związane z przebudową linii napowietrznych 110 kV. Ze względu na konieczność utrzymania dyspozycyjności Krajowego Systemy Elektroenergetycznego właśnie te prace są najbardziej wymagające.

– Sporym wyzwaniem na tym etapie budowy jest konieczność uzgadniania wyłączeń linii. Prace rozpoczęliśmy w okresie letnim, zapotrzebowanie na energię elektryczną jest bardzo duże i nie zawsze takie wyłączenia są możliwe. Mimo tego wszystko idzie zgodnie z planem – zapewnia Dariusz Rakowski, kierownik projektu w CCGT Grudziądz, spółce zależnej Energi z Grupy ORLEN .

Bez dodatkowej infrastruktury przesyłowej

Elektrownia w Grudziądzu przyłączona zostanie do sieci zewnętrznych energii elektrycznej i gazu znajdujących się w jej bezpośrednim sąsiedztwie, dzięki czemu w związku z realizacją projektu nie będzie potrzeby budowy dodatkowych instalacji przesyłowych. Rurociąg przesyłowy należący do Gaz-System, na którym zabudowana zostanie stacja redukcyjna oddalony jest od Elektrowni o ok. 1km, natomiast dystans do stacji elektroenergetycznej "Grudziądz-Węgrowo", do której dostarczana będzie produkowana w elektrowni energia elektryczna to ok. 300m.

Zakończono już prace związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz roboty związane utwardzeniem terenu w rejonie zaplecza budowy. Trwa budowa kompleksu socjalno-bytowego na potrzeby pracowników budowy.

Etap przygotowania terenu pod budowę bloku ma zakończyć się w październiku. Potem rozpocznie się palowanie gruntu – pierwszego etapu prac fundamentowych, które służyć mają stabilizacji i wzmocnieniu terenu pod budowę samego bloku.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm: Siemens Energy Global GmbH & Co KG, Siemens Energy Sp. z.o.o. oraz Mytilineos S.A.

Budowa elektrowni w Grudziądzu fot 1

Jeden z najnowocześniejszych obiektów

Elektrownia w Grudziądzu, której oddanie do użytku planowane jest w 2025 r., będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Planowany blok gazowo-parowy będzie się charakteryzował wysoką sprawnością, przekraczającą 60 proc. w warunkach nominalnych, dyspozycyjnością oraz elastycznością pracy. To istotny element rozbudowy segmentu energetycznego, zgodnego ze strategią ORLEN2030, opartego o  stabilne źródła niskoemisyjne.

Blok gazowo-parowy w Grudziądzu odegra istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. W grudniu 2021 r. zawarto z Operatorem Sieci Przesyłowych 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy, z pierwszym rokiem dostaw przypadającym na 2026 r. Grudziądzka elektrownia, która ma powstać w 2025 r., zakontraktowała łącznie 518 MW mocy. W czasie realizacji umowy może liczyć na przychód sięgający co najmniej ok. 3,52 mld zł.

***

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem