Oświadczenie spółki Energa dotyczące wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z 11 maja 2022 roku

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Sąd Okręgowy w Gdańsku potwierdził, że cena zaproponowana przez PKN ORLEN w wezwaniu na wykup wszystkich akcji spółki Energa określona została zgodnie z obowiązującym prawem i odpowiadała wartości godziwej. W efekcie, Sąd Okręgowy przychylił się do stanowiska spółki, że uchwała Walnego Zgromadzenia z 29 października 2020 r. o wycofaniu akcji Energi z obrotu giełdowego została przyjęta zgodnie z przepisami i dobrymi obyczajami oraz w całości oddalił powództwo części inwestorów mniejszościowych złożone w tej sprawie.

W sprawie złożone zostało stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z którym w przypadku spółki cena powinna być określona zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie. Sąd w ustnych motywach uzasadnienia stwierdził, że warunki te zostały spełnione przez akcjonariusza aż z naddatkiem.

Dowodem na rynkowy poziom oferowanej przez PKN ORLEN ceny, o czym od początku informowały obie spółki, jest fakt, że na udział w wezwaniu z grudnia 2019 r. zdecydowali się akcjonariusze posiadający łącznie ok. 80 proc. udziału w kapitale spółki, w tym nie tylko Skarb Państwa z 53 proc. udziałem w spółce, ale też inni akcjonariusze posiadający kolejne 27 proc. udziałów, w tym duża grupa profesjonalnych inwestorów instytucjonalnych. Po drugim wezwaniu, ogłoszonym we wrześniu 2020 r., stan ten wzrósł do ponad 90 proc. Na wniosek akcjonariusza dominującego, zgodnie z warunkami określonymi w wezwaniu, w październiku tego samego roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o wycofaniu akcji spółki z obrotu giełdowego. Wyrok potwierdza, że zrobiono to zgodnie z przepisami oraz respektując prawa akcjonariuszy mniejszościowych.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem