Energa Kogeneracja wyłoniła wykonawcę nowego źródła ciepła w Kaliszu

Należy do:

Program inwestycyjny w Elektrociepłowni Kalisz wszedł w kolejną fazę. Energa Kogeneracja, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, zakończyła postępowanie przetargowe na wykonawcę bloku silników gazowych (BSG) o łącznej mocy cieplnej 20,6 MWt i elektrycznej 22,8 MWe. Generalnym realizatorem inwestycji zostało konsorcjum firm: Introl-Energomontaż Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Bergen Engines AS (partner konsorcjum).

Budowa BSG to kolejny etap modernizacji kaliskiej elektrociepłowni. Wraz z trwającą już realizacją kotłowni rezerwowo-szczytowej (KRS) o mocy ok. 50 MWt, pozwoli zdywersyfikować miks paliwowy ciepłownictwa w Kaliszu i istotnie ograniczyć emisje substancji szkodliwych do środowiska poprzez wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji ciepła. Aktualny harmonogram zakłada oddanie BSG do eksploatacji w 2024 roku. Operator źródeł ciepła, po realizacji programu inwestycyjnego, będzie mógł elastycznie programować pracę tych źródeł w oparciu o bieżącą wycenę poszczególnych nośników energii (nowe źródła gazowe i zmodernizowane istniejące źródła węglowe), co pozwoli na minimalizację ceny ciepła dla odbiorów.

Inwestycja zapewni realizację dostaw ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego w Kaliszu w oparciu o najnowocześniejszą technologię od wiodących dostawców silników gazowych. Dodatkowym wsparciem dla BSG jest premia kogeneracyjna - dopłata do wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Energa Kogeneracja będzie do niej uprawniona dzięki wygranej w tzw. „aukcji kogeneracyjnej”, przeprowadzonej przez Urząd Regulacji Energetyki na początku marca 2022 roku.

Inwestycja w KRS jest na etapie uzgadniania projektów wykonawczych poszczególnych branż.. Zakończony został demontaż dwóch kotłów węglowych typu WR-25, które pozostawały nieczynne odpowiednio od 2002 i 2015 roku. Wykonany został fundament pod kocioł o mocy 10 MWt, trwają prace budowlane nad kolejnymi, pod dwa kotły o mocy 20 MWt każdy. Oddanie KRS do eksploatacji, opartej na trzech kotłach marki Bosch, planowane jest w 2023 roku.

Z końcem 2022 roku z eksploatacji wyłączony zostanie jeden z trzech wykorzystywanych jeszcze kotłów węglowych o mocy 30 MWt -  historyczny kocioł parowy typu OSR-32, uruchomiony jeszcze w 1949 roku. Dwa pozostałe kotły wodne typu WR-25 są w trakcie modernizacji, polegającej na redukcji mocy w paliwie każdego kotła do wartości poniżej 25 MWt oraz budowie nowego układu odpylania spalin. Zgodnie z unijną legislacją, pozwoli to właścicielowi kaliskiej elektrociepłowni na utrzymanie ich w rezerwie do 2029 roku. Zabezpieczona w ten sposób zostanie ciągłość dostaw i odpowiednia moc w miejskim systemie ciepłowniczym podczas realizacji programu inwestycyjnego spółki.

Unijne dyrektywy zmieniają polskie ciepłownictwo

Konieczność modernizacji aktywów ciepłowniczych w Grupie Energa wynika wprost z unijnych przepisów, które zostały wdrożone do prawodawstwa polskiego, w szczególności z dyrektywy IED w sprawie ograniczenia emisji przemysłowych, przyjętej w listopadzie 2010 roku przez Parlament Europejski i Radę Europy oraz dyrektywy MCP z listopada 2015 roku w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. W zależności od różnych czynników, m.in. mocy w paliwie, przepisy te wyznaczają odpowiednie standardy w zakresie dopuszczalnych wielkości emisji substancji szkodliwych do środowiska. W przypadku braku uzasadnienia ekonomicznego lub braku przesłanek technicznych dla realizacji instalacji środowiskowych, które pozwoliłyby na spełnienie wspomnianych standardów, operator danego źródła podejmuje decyzję o jego wyłączeniu z eksploatacji, jak w przypadku węglowego kotła OSR-32 w Kaliszu.

Oprócz elektrociepłowni w Kaliszu działa również druga jednostka ciepłownicza Energi - Ciepłownia Rejonowa o mocy cieplnej zainstalowanej ok. 58 MWt, zarządzana przez spółkę Energa Ciepło Kaliskie.

 

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem