Inwestycje energetyczne Grupy ORLEN ze wsparciem z rynku mocy

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Grupa ORLEN zakontraktowała co najmniej 2,17 GW na aukcji głównej na rok dostaw 2026, przeprowadzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Spośród minimum 18 zakontraktowanych jednostek Grupy ORLEN, dwa planowane nowe bloki gazowo-parowe w Ostrołęce (obowiązek mocowy ok. 696 MW) i Grudziądzu (obowiązek mocowy ok. 518 MW) uzyskają kontrakty 17-letnie. Aukcja zakończyła się z ceną zamknięcia mieszczącą się w przedziale 367,05-400,40 zł/kW/rok. Oznacza to, że przychody Grupy ORLEN z tytułu zawartych umów mocowych mogą wynieść łącznie przez 17 lat co najmniej 7,9 mld zł.

Rozwój energetyki gazowej to jeden z ważnych kierunków w Strategii ORLEN2030. W związku z udziałem nowoczesnych bloków gazowych Grupy ORLEN w tegorocznej aukcji głównej rynku mocy, kierunek ten zyska kolejne solidne podstawy biznesowe. Uzyskanie wieloletnich umów mocowych dla planowanych w Ostrołęce i Grudziądzu bloków gazowo-parowych jest też istotne z perspektywy zachowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Nowe, niskoemisyjne, elastyczne źródła gazowe będą uzupełniały odnawialne źródła energii i pozwolą na ich dalszy dynamiczny  rozwój – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Pozostałe obiekty Grupy ORLEN zgłoszone do aukcji głównej to: blok gazowo-parowy we Włocławku, Elektrownia Szczytowo-Pompowa Żydowo, małe elektrownie wodne, Elektrownia Wodna Włocławek czy Elektrownia Ostrołęka B (wykorzystanie biomasy) oraz kilkanaście jednostek redukcji popytu tzw. DSR.

PSE S.A. poda do publicznej wiadomości wstępne wyniki tej aukcji w terminie trzech dni roboczych od dnia aukcji. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłosi Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 192 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 11,6 TWh energii elektrycznej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem