Rozpoczynają się zmiany w kaliskim ciepłownictwie

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

W Elektrociepłowni Kalisz, wchodzącej w skład aktywów ciepłowniczych Energi z Grupy ORLEN, rozpoczęła się realizacja budowy kotłowni rezerwowo-szczytowej (KRS) o mocy ok. 50 MWt. To kolejny krok w celu transformacji technologicznej obszaru CHP (ang. Combined Heat and Power - skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym) Energi i wyraźny zwrot w kierunku wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych. To kolejny element realizacji  Strategii ORLEN 2030, która zakłada m.in. redukcję emisji CO2 o 33% na MWh w obszarze energetyki. 

Docelowy model działania kaliskiej elektrociepłowni będzie zbliżony do tego, jaki realizowany jest już w Elektrociepłowni Elbląg – będzie łączył KRS z blokiem silników gazowych (BSG). W skład KRS w Kaliszu wejdą trzy kotły wodne, gazowe - dwa o mocy cieplnej ok. 20 MWt oraz jeden o mocy 10 MWt. BSG będzie z kolei dysponował mocą ok. 20 MWt (oraz mocą elektryczną ok. 20 MWe).

W ramach inwestycji w KRS w Kaliszu trwają już prace projektowe i organizacyjne. Do końca br. planowane jest wykonanie projektu podstawowego, a także demontaż dwóch nieczynnych od 2002 i 2015 roku kotłów węglowych WR-25. Budowa KRS będzie realizowana w oparciu o nowoczesne jednostki wytwórcze dostarczone przez największego na świecie producenta przemysłowych kotłów parowych i wodnych – firmę Bosch. Oddanie KRS do użytku planowane jest na 2023 rok. Z kolei uruchomienie BSG planowane jest na 2025 rok. W przypadku tej jednostki trwa postępowanie przetargowe na wykonawcę inwestycji.

Aktualnie ciepło w Elektrociepłowni Kalisz produkowane jest przez trzy czynne kotły węglowe o łącznej mocy 83 MWt. Jeden z nich – historyczny kocioł parowy typu OSR-32, uruchomiony jeszcze w 1949 roku - zostanie wyłączony z eksploatacji do końca 2022 r. Dla zabezpieczenia ciągłości dostaw i zapewnienia odpowiedniej mocy w miejskim systemie ciepłowniczym, na czas realizacji programu inwestycyjnego dwa kotły wodne typu WR-25 zostaną poddane redukcji mocy w paliwie do wartości poniżej 25 MWt oraz modernizacji układu odpylania spalin. Pozwoli to właścicielowi kaliskiej elektrociepłowni, spółce Energa Kogeneracja, na pozostawienie ich w rezerwie najpóźniej do końca 2029 roku. Według założeń obie te inwestycje (redukcja mocy i modernizacja układu odpylania) mają być zakończone jesienią 2022 roku.

Mniej węgla, większa różnorodność

Konieczność modernizacji aktywów ciepłowniczych w Grupie Energa wynika wprost z unijnych przepisów, które zostały transponowane do prawodawstwa polskiego (w szczególności z dyrektywy IED w sprawie ograniczenia emisji przemysłowych, przyjętej w listopadzie 2010 roku przez Parlament Europejski i Radę Europy oraz dyrektywy MCP z listopada 2015 roku w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. W zależności od różnych czynników, m.in. mocy zainstalowanej, przepisy te wyznaczają odpowiednie standardy w zakresie dopuszczalnych wielkości emisji substancji szkodliwych do środowiska. W przypadku braku uzasadnienia ekonomicznego lub braku przesłanek technicznych dla realizacji instalacji środowiskowych, które pozwoliłyby na spełnienie wspomnianych standardów, operator danego źródła podejmuje decyzję o jego  wyłączeniu z eksploatacji, jak w przypadku kotła OSR-32 w Kaliszu. Dla kotłów WR-25 podjęto natomiast decyzję o ich modernizacji i zmniejszeniu zainstalowanej mocy cieplnej. Podobna sytuacja miała miejsce w Elblągu, gdzie już w połowie 2020 roku wyłączone zostały dwa węglowe kotły parowe typu OP-130, ale trzeci - po redukcji mocy - będzie pozostawał w rezerwie do ostatecznego wyłączenia z eksploatacji w 2024 roku.

Poza aktywami ciepłowniczymi w Elblągu i w Kaliszu Grupa Energa dysponuje jeszcze czterema innymi obiektami ciepłowniczymi. W ich przypadku trwa obecnie analiza potencjalnych scenariuszy, które - zgodnie z ogólnymi wytycznymi Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa do roku 2030 (przyjętego w maju br.) - pozwoliłyby na stopniowe zastępowanie w segmencie CHP obiektów węglowych źródłami nisko i zeroemisyjnymi, w tym kogeneracyjnymi. Wśród tych aktywów znajduje się również druga jednostka ciepłownicza Energi w Kaliszu - Ciepłownia Rejonowa o mocy zainstalowanej 58,15 MWt.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 192 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 11,6 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem