Energa Obrót coraz silniejsza na rynku zakupu energii z OZE

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Energa Obrót, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, umacnia pozycję jednego z liderów w segmencie zakupu energii z odnawialnych źródeł. Portfel firm, z którymi spółka współpracuje w tym zakresie, poszerzył się niedawno o Grupę Famur z siedzibą w Katowicach.

Obowiązująca do końca 2024 roku umowa Grupy Famur z Energą Obrotem (zawierająca też usługi z zakresu bilansowania) obejmuje zakup energii ze 136 farm fotowoltaicznych o mocy ok. 1 MW każda. Zawarta została przy tym na elastycznych, dopasowanych do klienta warunkach, ponieważ część tych aktywów dopiero powstanie – w bieżącym i przyszłym roku. Roczny wolumen energii, którą Energa Obrót odkupi od Grupy Famur po zakończeniu budowy wszystkich farm, szacowany jest na ok. 150 GWh.

Spółka przeznaczy ten wolumen m.in. na rozwój oferty dla klientów biznesowych zainteresowanych zasilaniem swojej działalności energią elektryczną, która pochodzi z OZE. To rosnący segment, wspierany zarówno trendami społecznymi i oczekiwaniami klientów, jak też np. regulacjami unijnymi. Nabywcy energii elektrycznej poszukują rozwiązań, dzięki którym ich działalność biznesowa mogłaby pozostawiać znacząco mniejszy ślad węglowy. Stąd coraz większe znaczenie ma źródło pochodzenia energii oraz gwarancje jej pochodzenia, czyli wydawane przez Towarową Giełdę Energii certyfikaty potwierdzające, że nabyta w obrocie rynkowym energia pochodzi z odnawialnych źródeł energii.

OZE coraz atrakcyjniejsze dla biznesu

Aktualnie w swoim portfelu Energa Obrót posiada umowy na zakup energii z odnawialnych źródeł o łącznej mocy ok. 2,5 GW, mogących dostarczyć rocznie ok. 4,5 TWh energii. Czyni ją to jednym z liderów rynku zakupu energii od wytwórców. Pozwala to na zdywersyfikowanie źródeł zakupu energii, a także sprawia, że Energa Obrót jest jedną z najbardziej „zielonych” spółek na polskim rynku obrotu energią elektryczną. Oprócz oferty na odkup energii spółka wspiera również wytwórców, którzy przystąpili do systemu aukcyjnego w zakresie rozliczenia ujemnego salda z Zarządcą Rozliczeń.

W 2018 roku klienci Energi Obrotu zużyli blisko 80 GWh energii z OZE potwierdzonej gwarancjami pochodzenia, podczas gdy w roku 2020 było to już ok. 354 GWh. Wśród kontrahentów, którzy skorzystali z zielonej, certyfikowanej energii, są m.in. duże zakłady produkcyjne i sklepy wielkopowierzchniowe.

Wsparcie dla zrównoważonego rozwoju

Poszerzając portfolio właścicieli odnawialnych źródeł energii, od których dokonuje zakupu energii, Energa Obrót nie tylko realizuje cele swojej  strategii biznesowej, nastawionej na systematyczne poszerzanie i dywersyfikację działalności na coraz bardziej konkurencyjnym rynku obrotu energią. Działania te wpisują się też w ideały i zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym promocji zrównoważonego rozwoju oraz zeroemisyjnej energetyki. Warto przy okazji podkreślić, że również Grupa Famur idzie z duchem obecnej transformacji energetycznej – firma, która dotychczas zajmowała się produkcją sprzętu dla sektora wydobywczego, w ostatnim czasie ogłosiła nowe kierunki strategiczne w ramach których utworzyła holding rozwijający się w kierunku zielonej transformacji.

***

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 192 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 11,6 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem