Energa Operator rozwija projekt Smart Grid

Kaliski Oddział Energi Operatora zakończył montaż 132 rozdzielnic w stacjach średnich napięć, realizowany w ramach wdrażania projektu Smart Grid. Urządzenia, wraz z zestawami telesterowania i modemami TETRA, pozwolą na zdalne monitorowanie parametrów energii elektrycznej oraz kierowanie pracą sieci średnich napięć. Łącznie na całym terenie działania spółki zamontowano już ponad 800 z 1148 planowanych rozdzielnic.

Dzięki nowoczesnym rozdzielnicom dyspozytorzy mogą przede wszystkim przez cały czas monitorować stan sieci energetycznej średniego napięcia (15 kV), a w razie wystąpienia awarii zdalnie wykonać przełączenia na sieci, bez angażowania pogotowia energetycznego. Szybkie wyodrębnienie miejsca uszkodzenia do minimum ograniczy zakres wyłączeń energii elektrycznej dla odbiorców. Tym samym nowe rozdzielnice zamontowane w Oddziale w Kaliszu pozwalają na większą szybkość i elastyczność działania w stosunku do starszych, zdemontowanych urządzeń.

– Sieć inteligentna zbudowana jest z bardzo wielu elementów, które dzięki odpowiednim rozwiązaniom telekomunikacyjnym mogą razem ze sobą współgrać, tworząc jedną sprawnie działającą całość. Urządzenia takie jak zestawy telesterowania i modemy TETRA umożliwiają zdalne sterowanie m.in. rozdzielnicami wnętrzowymi na sieci, pozwalając na zmianę konfiguracji jej pracy. Co więcej, dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań informatycznych, m.in. modułu FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration – wykrywanie i izolowanie miejsca zwarcia oraz przywracanie zasilania), czynności związane z dokonywaniem przełączeń mogą zostać zautomatyzowane, co pozwala na znaczne ograniczenie zasięgu potencjalnej awarii oraz szybką lokalizację uszkodzenia – mówi Tomasz Korda, dyrektor Projektu Smart Grid w Enerdze Operatorze.

Wartość całego projektu Smart Grid to ponad 240 mln zł (koszty kwalifikowane wynoszą prawie 196 mln zł). Uzyskał on dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 na poziomie 85 proc., czyli ponad 166 mln zł. Koszt prac związanych z montażem 1148 rozdzielnic przekracza 60 mln zł i jest jednym z kluczowych zadań projektu.

W ramach Smart Grid na słupach sieci średniego napięcia zamontowanych zostanie również ponad 1,7 tys. rozłączników napowietrznych wraz z modemami TETRA. Wybudowany zostanie także magazyn energii w Czernikowie. Sercem całości będzie nowoczesny system zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA/ADMS, który pozwoli na integrację wszystkich elementów Smart Grid.

***

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem