OŚWIADCZENIE ENERGI SA w związku z doniesieniami prasowymi/medialnymi dotyczącymi informacji opublikowanej na stronach NIK o realizacji procedur zakupowych przez SSP

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej artykułów dotyczących informacji opublikowanej 29 czerwca br. na stronie Najwyższej Izby Kontroli na temat „NIK o realizacji procedur zakupowych przez spółki Skarbu Państwa”[1], Zarząd Energi SA oświadcza, że w wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 13 listopada 2020 r. wskazano, że „w związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków”. Z oceny ogólnej kontrolowanej działalności zawartej w ww. wystąpieniu pokontrolnym NIK wynika, że: „Kontrolowane przez NIK zakupy zaopatrzeniowe realizowane przez Energa SA w okresie 2016-2020 (I półrocze) były dokonywane według przyjętych procedur.” Podobnie w ocenach cząstkowych dot. opracowania i wdrożenia w Enerdze SA procedur zakupów zaopatrzeniowych wskazano, że „Najwyższa Izba kontroli pozytywnie ocenia działania Spółki w kontrolowanym obszarze”.

Niektóre doniesienia prasowe wskazujące, jakoby NIK negatywnie oceniła działania Spółki w obszarze zakupów zaopatrzeniowych lub stwierdziła naruszenie procedur zakupowych, nie są zgodne z prawdą. Zestawianie informacji dotyczących Energi SA z informacjami dotyczącymi innej spółki, co do której w następstwie przeprowadzonej kontroli NIK złożyła zawiadomienie do prokuratury, stwarza w swej istocie nieuzasadnione wrażenie, iż taka nieprawidłowość mogła dotyczyć Energi SA. Zarząd Energi SA podkreśla, iż żadne tego typu nieprawidłowości w Enerdze SA nie wystąpiły, co w sposób dobitny potwierdziły wyniki kontroli NIK.

[1] https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/procedury-zakupowe-spolek.html oraz https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/20/017/

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem