Energa ze Srebrnym Listkiem CSR

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Energa z Grupy ORLEN nagrodzona srebrnym listkiem CSR tygodnika „Polityka”. Wyróżniane są nim organizacje, które w swojej działalności w szczególny sposób, w realizacji celów biznesowych, kierują się zasadami zrównoważonego rozwoju. Listki trafiły do polski firm już po raz dziesiąty.

Srebrny Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy m.in. w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy ujawniania danych. [1]

–  Budujemy odpowiedzialną społecznie firmę, coraz lepiej dostosowującą się do oczekiwań klientów i zmieniającego się rynku. Zostaliśmy docenieni przez ekspertów, a Srebrny Listek CSR 2020 jest dowodem na to, że Energa skutecznie podnosi standard działania wynikający ze społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi dr Alina Skorb-Gała, kierownik Wydziału ESG Energi.

MPF 7868W imieniu Energi wyróżnienie odebrała dr Alina Skorb-Gała (w środku), kierownik Wydziału ESG Energi 

Rok 2020 czasem wyzwań

Aby ubiegać się o wyróżnienie, konieczne było wykazanie realizacji konkretnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. W tym roku organizatorzy uznali za kluczowe inicjatywy związane z przeciwdziałaniem ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii (cele 3,8,10) oraz działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i klimat (cel 13).

Cele Zrównoważonego RozwojuCele Zrównoważonego Rozwoju

Nie da się ukryć, że mijający rok był rokiem stawiającym polskim firmom ogromne wyzwania. Konieczne było zmierzenie się z pandemią i dostosowanie modelu działania do nowej, dynamicznie zmieniającej się i bardzo wymagającej rzeczywistości. Cele biznesowe udało się jednak Enerdze realizować w sposób zrównoważony i społecznie odpowiedzialny.

***

Energa z Grupy ORLEN została też doceniona i dodatkowo wyróżniona za wsparcie infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) w czasie pandemii. 

O wszystkich prowadzonych aktywnościach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, Energa z Grupy ORLEN każdego roku informuje swoich interesariuszy w raportach prezentujących dane pozafinansowe. Najnowszy raport CSR Grupy Energa „Nasza odpowiedzialność 2020” można pobrać tutaj.

[1] https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/2107159,1,x-edycja-listkow-csr-polityki-ankieta.read

 

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem