Energa Operator wzmacnia sieć elektroenergetyczną

Energa Operator wzmacnia sieć elektroenergetyczną

Należy do:

Ponad 1 mld zł wyniosły ubiegłoroczne nakłady finansowe Energi Operatora przeznaczone na budowę i modernizację sieci dystrybucyjnej oraz przyłączenia nowych odbiorców, a także wytwórców, w tym źródeł OZE. Prace modernizacyjne, a także budowlane przeprowadzone zostały na ponad 2900 km linii energetycznych wszystkich napięć. Zrealizowano również ponad 2100 inwestycji dotyczących stacji transformatorowych, w tym blisko sto obejmujących najistotniejsze dla systemu elektroenergetycznego Główne Punkty Zasilania.

 – Rozwój sieci elektroenergetycznej jest kluczowy dla zapewnienia sukcesu polskiej gospodarki. Prowadząc inwestycje infrastrukturalne, Energa Operator dąży do zapewnienia odpowiedniej mocy swoim odbiorcom, w tym przedsiębiorstwom, wszędzie tam gdzie jest ona potrzebna.  Systematycznie zwiększamy również bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Działania te przynoszą wymierne efekty. Rok 2020 był kolejnym, w którym znacząco poprawiliśmy niezawodność dostaw mierzoną wskaźnikami SAIDI i SAIFI – mówi Alicja Barbara Klimiuk, prezes Zarządu Energi Operatora.Dalszą poprawę wskaźników umożliwią Enerdze Operator wdrażane obecnie, m.in. w ramach projektu Smart Grid, innowacyjne rozwiązania z zakresu nadzoru i sterowania siecią – dodaje.

Wśród ważniejszych inwestycji dotyczących GPZ wymienić można m.in. ukończenie nowego GPZ w Olsztynie, GPZ w Kutnie oraz GPZ w gminie Daszyna w woj. łódzkim, modernizację GPZ w Rutkach niedaleko Gdańska oraz modernizację GPZ Stawiszyn w woj. wielkopolskim.

Rozbudowa i modernizacja sieci

W 2020 roku prace związane z budową oraz modernizacją dotyczyły 127 km linii wysokich napięć m.in. linii 110 kV Mława Olechinek Łęczyca, linii 110 kV Podolszyce Gulczewo, linii napowietrznej 110 kV Kutno Kotliska, linii napowietrznej 110 kV Kotliska Żychlin, linii kablowej 110 kV GPZ Kutno GPZ Kotliska, linii kablowej 110 kV GPZ Kotliska GPZ Żychlin, linii kablowej 110 kV GPZ Olsztyn Centrum GPZ Południe oraz linii kablowej 110 kV GPZ Olsztyn Centrum GPZ Północ.

Rozbudowa sieci związana jest zarówno z lokalnym rozwojem gospodarczym i potrzebami w zakresie przyłączeniowym przemysłu, OZE i budownictwa mieszkaniowego, jak i wzmacnianiem niezawodności zasilania. W celu zapewnienia możliwości drugostronnego zasilenia istniejących linii SN pracujących w konfiguracji promieniowej, wybudowanych zostało blisko 105 km nowych powiązań sieci średniego napięcia.

Coraz więcej linii kablowych

Prawie 238 km linii napowietrznych średniego napięcia na terenach leśnych i zadrzewionych, wymieniono na linie kablowe lub napowietrzne z przewodami izolowanymi, w ramach projektów zwiększania niezawodności dostaw energii elektrycznej mierzonej wskaźnikami SAIDI i SAIFI,  wskazującymi średni czas i częstotliwość przerw w dostawach energii elektrycznej.  

W ramach odrębnej inicjatywy na linie kablowe lub izolowane przebudowanych zostało również 285 km linii niskich napięć.

Działania te mają na celu uodpornienie linii na wpływ warunków atmosferycznych, które są główną przyczyną zakłóceń pracy sieci. Sukcesywnie wymieniane są również awaryjne odcinki kabli średnich napięć, w szczególności kabli niesieciowanych, tj. kabli o izolacji z polietylenu termoplastycznego. W 2020 roku wymieniono prawie 30 km takich linii kablowych.

Automatyzacja sieci

W 2020 roku blisko 54 mln zł przeznaczono na dalszą automatyzację sieci SN. Wyposażanie linii napowietrznych i kablowych w zdalnie sterowane rozłączniki i sygnalizatory zwarcia pozwala na szybszą lokalizację przyczyn zakłóceń w sieciach SN, a tym samym skrócenie czasu przerw w dostawach energii elektrycznej dla odbiorców. Zadanie to jest mocno wspierane środkami unijnymi w ramach projektu Smart Grid, największego w skali kraju projektu budowy sieci inteligentnych.

Przyłączenie nowych odbiorców i źródeł OZE

W roku 2021 główne kierunki inwestycyjne pozostają zbliżone do tych z 2020 roku. Prowadzone są inwestycje związane z przyłączaniem nowych odbiorców i nowych odnawialnych źródeł energii, rozbudową i przebudową sieci w celu zapewnienia możliwości obsługi zwiększonego zapotrzebowania na moc, w szczególności w zakresie sieci wysokich napięć.

Sieć dystrybucyjna jest również modernizowana na wszystkich poziomach napięć, pod kątem poprawy ciągłości zasilania odbiorców (SAIDI/SAIFI) i dotrzymania wymaganych parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej i redukcji strat sieciowych.

Prowadzony jest także zakup i montaż infrastruktury inteligentnego opomiarowania, m.in. ze względu na zmiany wprowadzone w Prawie energetycznym.

W zakresie rozwoju sieci wysokich napięć planowane jest zakończenie budowy linii 110 kV w relacji Pelplin Malbork oraz linii Kalisz Zachód – Dobrzec, jak również kompleksowa przebudowa linii 110 kV Bytów Gałąźnia w celu zwiększenia przepustowości linii, ze względu na niską dopuszczalną obciążalność istniejących przewodów.

Na terenie Oddziałów w Kaliszu, Koszalinie i Płocku rozbudowane zostaną także GPZ Ceków, GPZ Ostrowite, GPZ Sianów i GPZ Ciechanów głównie pod kątem poprawy bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców i wymaganych parametrów zasilania, jak również dostosowania stacji do wymagań związanych z kodeksami sieciowymi.

W 2021 roku Energa Operator przystąpiła także do wdrożenia nowoczesnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA/ADMS najnowszej generacji.

***

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem