Oświadczenie Biura Prasowego Energi SA w sprawie wypowiedzi posła Pawła Poncyljusza podczas konferencji prasowej z dn. 17 marca 2021 r.

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Nieprawdą jest, że decyzja o rozpoczęciu budowy elektrowni zasilanej paliwem węglowym została podjęta przez Zarząd Energi SA, kiedy funkcję Prezesa Zarządu sprawował Daniel Obajtek (marzec 2017 - luty 2018).

Kluczowe działania dla inwestycji węglowej miały miejsce w 2016 roku (odmrożenie projektu, ogłoszenie przetargu na generalnego wykonawcę, umowa inwestycyjna z Eneą SA) oraz w latach 2018-2019 (rozstrzygnięcie przetargu na generalnego wykonawcę, wydanie polecenia rozpoczęcia prac, udzielenie pożyczek spółce celowej). W 2017 roku nie zapadły żadne istotne dla budowy elektrowni Ostrołęka C decyzje. Trwały jedynie rozpoczęte w 2016 roku procedury przetargowe.

Umowa pomiędzy generalnym wykonawcą inwestycji a spółką celową została podpisana dopiero 12 lipca 2018 roku, kiedy Pan Daniel Obajtek nie był już Prezesem Zarządu spółki Energa.

Skrócona historia projektu Ostrołęka C

Spółka celowa Elektrownia Ostrołęka, której zadaniem było prowadzenie prac związanych z budową bloku węglowego Ostrołęka C, powstała 20 listopada 2009 roku. Pierwszy przetarg, który miał wyłonić wykonawcę bloku węglowego, ogłoszono w połowie września 2011 roku. Zakładano wtedy, że inwestycja zostanie ukończona na przełomie 2016 i 2017 roku, gdy spodziewane były wysokie deficyty energii. We wrześniu 2012 roku Energa ogłosiła, że projekt zostaje zamrożony. Spółka poinformowała, że powodem podjęcia takiej decyzji były trudności w uzyskaniu finansowania w przyjętej formule oraz „niekorzystna sytuacja na rynku firm budowlanych”. Dodawano także, że budowa nowego bloku nie byłaby w pełni kompatybilna z nową strategią grupy, w której obszarami o kluczowym znaczeniu są źródła gazowe, odnawialne oraz inwestycje w sieć. Zapowiadano, że inwestycja zostanie „odmrożona”, kiedy uwarunkowania makroekonomiczne ulegną poprawie. 

Do tego czasu, projekt pochłonął ponad 200 mln zł.

W maju 2016 roku, zarząd Energi SA podjął decyzję o odmrożeniu budowy Ostrołęki C. W grudniu 2016 roku podpisana została umowa inwestycyjna między spółką celową, Energą SA i nowym partnerem, Eneą SA. Dopiero 12 lipca 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy generalnym wykonawcą inwestycji a spółką celową.

13 lutego 2020 roku sponsorzy projektu podjęli decyzję o zawieszeniu finansowania budowy Ostrołęki C z uwagi na wystąpienie ważnych obiektywnych czynników otoczenia rynkowego. Zmienne warunki wymagają przeprowadzenia szeregu dalszych analiz w tym parametrów technicznych oraz ekonomicznych.

Istotnymi okolicznościami znacząco wpływającymi na decyzję o zawieszeniu finansowania projektu były planowane zmiany polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do sektora energii elektrycznej, w tym wprowadzenie tzw. Zielonego Ładu, nowa polityka kredytowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wobec sektora elektroenergetycznego. W konsekwencji 14 lutego 2020 roku zawieszono prace na terenie budowy.

W maju 2020 roku spółka celowa poinformowała udziałowców o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych Spółki w łącznej wysokości 1 027 mln zł. Było to efektem przeprowadzonego testu na utratę wartości majątku trwałego w związku z aktualizacją założeń biznesowych Projektu opartego o technologię węglową.

W czerwcu 2020 roku Enea i Energa podjęły decyzję o kontynuowaniu inwestycji, ale po konwersji technologii na wykorzystującą spalanie gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej. Podpisano też trójstronne porozumienie z PKN ORLEN – od końca kwietnia 2020 roku większościowym właścicielem Energi SA, które określała dalsze kierunku udziału wszystkich stron w projekcie.

We wrześniu 2020 roku PKN ORLEN oraz PGNiG podpisały list intencyjny ws. analizy możliwości realizacji wspólnych inwestycji, w tym budowy elektrowni gazowej w Ostrołęce.

W grudniu 2020 roku zawarta została nowa umowa inwestycyjna między nowymi sponsorami projektu – Energą, PKN ORLEN oraz PGNiG. Energa i PKN ORLEN posiadać będą łącznie 51% udziałów w nowej spółce celowej CCGT Ostrołęka Sp. z o.o., którą powołano w styczniu 2021 roku do realizacji elektrowni gazowej, zaś PGNiG (po zgodzie UOKiK na koncentrację) – 49%. Również w grudniu 2020 roku Enea podjęła decyzję, że nie weźmie udziału w budowie elektrowni gazowej.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem