Transformacja Elektrociepłowni Elbląg trwa

Transformacja Elektrociepłowni Elbląg trwa

Energa Kogeneracja (EKO), spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, zakończyła prace optymalizacyjne bloku biomasowego w Elektrociepłowni Elbląg.

Blok biomasowy (BB20p ) po zwiększeniu zainstalowanej mocy cieplnej do 60 z 30 MWt, oraz po przeprowadzonych testach, pracuje zgodnie z planem. Celem optymalizacji było obniżenie kosztów produkcji energii oraz uelastycznienie pracy jednostki. Dotychczas mogła ona pracować, korzystając jedynie z chłodzenia wodą z rzeki Elbląg (układ upustowo-kondensacyjny). Obecnie, w zależności od potrzeb miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.) i sytuacji na rynku energii, źródło może pracować, wykorzystując również wodę właśnie z m.s.c. (układ z pogorszoną próżnią) lub z pominięciem turbiny parowej (w uproszczeniu produkowana para podgrzewa wodę w m.s.c. za pośrednictwem wymiennika ciepłowniczego). Blok pomyślnie przeszedł również testy ruchowe i pomiary gwarancyjne. Badania te były przeprowadzone przez niezależny podmiot.

Blok biomasowy będzie podstawowym źródłem ciepła dla systemu ciepłowniczego Elbląga do momentu wdrożenia przez EKO docelowego modelu pracy Elektrociepłowni Elbląg. Wspólnie z blokiem biomasowym pracuje ostatni czynny kocioł węglowy w Elektrociepłowni Elbląg, który został zmodernizowany i dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Od 2022 roku będzie on źródłem rezerwowym, wykorzystywanym tylko w razie konieczności, np. awarii innego źródła. Kocioł węglowy po 2024 roku zostanie wyłączony z eksploatacji.

Pożegnanie z węglem

Sprawnie przebiega również realizacja szacowanego na ok. ćwierć miliarda zł programu inwestycyjnego EKO. Zakłada on w pierwszej kolejności budowę kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy 114 MWt, której wykonawcą jest firma ENERGOTECHNIKA-ENERGOROZRUCH (planowane oddanie do eksploatacji na przełomie 2021 i 2022 roku). Następnie do końca 2025 roku powstanie układ silników gazowych. EKO opracowuje dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy układu kogeneracyjnego, który będzie się składał z trzech silników gazowych, każdy o mocy ok. 10 MW (zarówno elektrycznej, ja też cieplnej). W drodze przetargu wyłoniony został natomiast wykonawca samego projektu budowlanego - firma ENERGOPOMIAR Gliwice.

Elektrociepłownia Elbląg odpowiada za produkcję ok. 80% ciepła dystrybuowanego przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Z chwilą oddania układu silników gazowych do eksploatacji EKO definitywnie zakończy produkcję energii z węgla w Elblągu, bazując wyłącznie na paliwie biomasowym i gazowym.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem