Nowa stacja energetyczna Energi Operatora na Mazowszu

Nowa stacja energetyczna Energi Operatora na Mazowszu

Należy do:

Energa Operator, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, zakończyła budowę nowej rozdzielni sieciowej średnich napięć 15kV w miejscowości Winnica. W ramach inwestycji wybudowano także 13-kilometrową linię kablową zasilającą obiekt oraz linię światłowodową.

To pierwszy etap ważnego projektu inwestycyjnego, którego celem jest wzmocnienie sieci energetycznej w powiatach pułtuskim i nowodworskim, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz jego dalszy rozwój.

Wyprowadzenie nowego źródła mocy przyłączeniowej na odległość 13 km od Głównego Punktu Zasilania Nasielsk w głąb sieci elektroenergetycznej, zdecydowanie zwiększy możliwości przyłączeniowe dla nowych odbiorców, a także pewność zasilania i dostaw energii elektrycznej dla wszystkich naszych klientów na tym terenie – zapewnia Michał Magdziarz, dyrektor generalny płockiego Oddziału Energi Operatora.

Pierwszy etap inwestycji objął swoim zasięgiem miejscowości w dwóch powiatach: miasto i gminę Nasielsk, Pniewo, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Żabiczki, Krzyczki Szumne (pow. nowodworski) oraz Poniaty Wielkie, Skorosze, Skoroszki, Rębkowo, miasto i gminę Winnica (powiat pułtuski). Zakończenie tego etapu prac umożliwiła stabilne zasilanie energią elektryczną m.in. jednego z ważnych lokalnych zakładów przemysłu spożywczego.

stacja Winnica - grafika.png

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań

Budowa nowej, blisko 13 kilometrowej linii średnich napięć, łączącej nowo wybudowaną stację z głównym punktem zasilającym (GPZ) w Nasielsku, była pierwszą w Polsce, w której wykorzystano kabel o tak dużym przekroju i zdolnościach przesyłowych (3x400/50 Cu), a także pierwszą w naszym kraju wykorzystującą kable tego typu na tak długim odcinku.

Zastosowany kabel cechuje się zwiększoną wytrzymałością, co umożliwia jego odpowiednie przystosowanie do układania maszynowego. Dzięki wykorzystaniu niestandardowych, maszynowych technik układania kabli, czas budowy linii uległ skróceniu.

W miejscach, w których było to technicznie możliwe (np. na trasie nieistniejącej już kolei wąskotorowej), użyto metody płużenia. Pozwala ona na szybsze i mniej ingerujące w okoliczny teren układanie kabli w ziemi, za pomocą urządzenia przypominającego rolniczy pług. Co ważne, podczas układania zapisywane są parametry, takie jak współrzędne geodezyjne, czy też głębokość płużenia, które ułatwiają ocenę poprawności wykonania robót.  

Układanie kabli metodą płużenia Układanie kabla metodą płużenia

Zastosowanie odpowiedniego kabla było istotne również ze względu na częste krzyżowanie się linii kablowych z drogami, ciekami wodnymi a także innymi urządzeniami technicznymi zabudowanymi w ziemi, które rodziło konieczność wykonania około 3,5 tys. m przewiertów sterowanych.

Na całej długości linii kablowej pomiędzy Nasielskiem i Winnicą wybudowano równolegle nową linię światłowodową. Umożliwi ona stały nadzór nad urządzeniami pomiarowymi oraz zdalną łączność z aparatami w stacji.

W planach kolejna linia i światłowód 

To pierwszy, zakończony już etap planowanej w tym regionie rozbudowy infrastruktury energetycznej Energi Operatora. Następnym krokiem będzie budowa kolejnej linii kablowej średnich napięć 15kV, wraz z linią światłowodową, która połączy nową stację z drugim GPZ w Pułtusku. Powyższe zabiegi umożliwią rezerwowanie mocy w wybudowanej w Winnicy stacji, połączą także nową linią kablową o bardzo dużej obciążalności dwa GPZ – Nasielsk i Pułtusk. Jest to niezwykle istotne, ponieważ GPZ Pułtusk zasilany jest po stronie wysokich napięć przez sieć innego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wybudowanie linii światłowodowej umożliwi, tak jak w przypadku stacji w Winnicy, bezprzerwową łączność Rejonowej Dyspozycji Mocy z urządzeniami i aparatami w GPZ Pułtusk – wyjaśnia Michał Magdziarz, dyrektor generalny Oddziału w Płocku.

Trzecim etapem całej inwestycji związanej z budową stacji w Winnicy, będzie wyprowadzenie z niej 6 nowych ciągów liniowych średnich napięć w kierunku istniejącej sieci 15kV. Pozwoli to m.in. na znaczne skrócenie istniejących odcinków linii napowietrznych podatnych na niekorzystne warunki atmosferyczne. Rozszerzone zostaną również możliwości dyspozytorów związane z ewentualną rekonfiguracją sieci. Pozwoli to na dalsze zwiększenie niezawodność dostaw energii elektrycznej dla naszych klientów – uzupełnia Piotr Ipatow, dyrektor Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym płockiego Oddziału Energi Operatora.

Dla całego zakresu prac jest już przygotowywana dokumentacja projektowa, którą realizuje ENERGA Invest, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN.

***

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem