Prace remontowe w Gałąźni Małej

Prace remontowe w Gałąźni Małej

Należy do:

106-letnia elektrownia wodna na rzece Słupi przejdzie modernizację. Energa OZE, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN – zdecydowała o montażu nowych rurociągów zasilających hydrozespoły, aby uniknąć wzrostu ryzyka awarii. Remont zaplanowano tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływał na interesariuszy i środowisko.

Podczas wymiany rurociągów zmniejszy się przepustowość elektrowni. Dlatego, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców okolicznych terenów i ich mienia, niezbędne jest stworzenie odpowiedniej rezerwy powodziowej. W tym celu spółka w drugiej połowie marca 2021 roku obniży poziom zwierciadła wody w Jeziorze Głębokim o 75 cm poniżej normalnego poziomu piętrzenia. Aby procedurę przeprowadzić z jak najmniejszym wpływem na przyrodę, obniżanie potrwa ok. tygodnia, prowadzone będzie w tempie 1 cm na godzinę, ale nie więcej niż 10 cm na dobę . Warto podkreślić, że dopuszczalna dla tego obiektu prędkość obniżania poziomu wody to 2 cm na godzinę i nie więcej niż 50 cm na dobę .

Możliwe, że w trakcie trwania prac dojdzie do okresowych wzrostów poziomu wody zarówno w Słupi, jak i Jeziorze Głębokim. Gdy sytuacja ustabilizuje się, przeprowadzone zostanie ponowne obniżenie, zgodnie z podanym wyżej tempem. Stan ten utrzymywany będzie do zakończenia prac, które planowane jest na koniec 2021 roku.

Energa OZE przekazała informację o planowanych pracach lokalnym samorządowcom, instytucjom administracji państwowej, organizacjom pozarządowym i innym interesariuszom, dla których wiedza ta może mieć istotne znaczenie.

Planowane w Elektrowni Wodnej Gałąźnia Mała działania są zgodne z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 08.02.2019 r. wydanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na piętrzenie i pobór wód rzeki Słupi do celów energetycznych EW Gałąźnia Mała.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem