Energa z najwyższym wynikiem ratingu ESG w historii pomiarów spółki

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Energa z Grupy ORLEN uzyskała w ratingu ESG agencji Vigeo Eiris 46 punktów – o 4 więcej, niż w ubiegłorocznym. To najlepszy wynik spółki od momentu przystąpienia do tego zestawienia w 2014 roku.

Nazwa ratingu ESG to skrót angielskich environmental (środowiskowy), social (społeczny) and governance (organizacyjny). Analiza tych trzech obszarów wraz z dodatkowymi wskaźnikami pozwala określić i nadać odpowiednią wartość liczbową temu, jak dana firma wpływa na środowisko, jak realizuje idee i cele społecznej odpowiedzialności biznesu, a także w jaki sposób buduje i wzmacnia swój wewnętrzny ład organizacyjny. Jednocześnie Energa utrzymała swoją pozycję w pierwszym kwintylu klasyfikacji ogólnej, obejmującej blisko 4,9 tys. analizowanych przez agencję Vigeo Eiris spółek.

W najnowszym ratingu, Energa SA wraz z najwyższą jak dotąd notą otrzymała też szereg dodatkowych ocen szczegółowych. Najwyżej w działalności firmy oceniony został obszar środowiskowy. Wynik w tej części wyniósł aż 53 punkty, w porównaniu do 45 we wcześniejszym ratingu. Analitycy agencji docenili działania Energi związane m.in. z rozwojem energetyki odnawialnej, zmniejszaniem szkodliwych emisji w aktywach wytwórczych czy działaniami w obszarze DSR (demand-side response, czyli redukcji zużycia energii na żądanie Operatora Sieci Przesyłowych w zewnętrznych podmiotach, w tym w dużych zakładach przemysłowych, zakontraktowanych przez Enspirion, spółkę zależną Energi). Na wysoką ocenę Energi w obszarze środowiskowym wpływ miały też takie aspekty, jak system ekozarządzania, wdrożony w związku z obecnością w rejestrze EMAS, oraz wewnętrzne procedury zapobiegające niekorzystnemu wpływowi prowadzonych działań na bioróżnorodność.

W zależności od branży, do której należy oceniany podmiot, sposób oceny ulega zmianie. W przypadku firm energetycznych, analitycy szczególną uwagę przywiązują do ilości emisji szkodliwych substancji do powietrza, skali inwestycji w OZE, respektowania praw pracowniczych i przepisów BHP, oddziaływania na lokalne społeczności i praktyk antykorupcyjnych.

- Ambicją firmy jest wejście do indeksu EURONEXT Vigeo Europe 120, skupiającego czołówkę europejskich spółek o najwyższych wskaźnikach w obszarze ESG. To nasz plan na najbliższych kilka lat, do tej pory indeks ten pozostaje poza zasięgiem jakiejkolwiek spółki z krajów tzw. „nowej unii” – mówi dr Alina Skorb-Gała, kierownik Wydziału ESG w Enerdze SA.

Uwadze analityków agencji nie umknął fakt przejęcia kapitałowego Energi przez Grupę ORLEN, która również stawia sobie ambitne cele środowiskowe, w tym osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Wysoki rating Vigeo Eiris to nie tylko dowód odpowiedzialności spółki, ale także konkretne korzyści. Energa w 2019 i 2020 roku zaciągnęła dwa kredyty w formule ESG-linked loan. Warunki spłaty obu uzależnione są od wyników ratingu ESG.

Rating dostarczany jest przez Vigeo Eiris, agencję, której większościowym udziałowcem jest Moody’s.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem