Energetycy ze Słupska i Koszalina uhonorowani

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Pracownicy Linii Biznesowej Dystrybucja Energi z Grupy ORLEN zostali nagrodzeni za swoją pracę. Pięciu energetyków odznaczono resortową odznaką honorową „Za zasługi dla energetyki”.

Uhonorowani to trzej pracownicy koszalińskiego oddziału Energi Operatora, panowie Jan Ginter, Jarosław Strajch i Roman Skrzypczak, a także dwaj pracownicy Energi Operatora Wykonawstwa Energetycznego Sp. z o.o., panowie Eugeniusz Mirowski oraz Andrzej Gierczak.

Wszyscy wyróżnieni to energetycy z wieloletnim stażem, związani z zakładami pracy, które obecnie tworzą Linię Biznesową Dystrybucja. Ponad 30-letnia praca odznaczonych przyczyniła się do rozwoju sieci energetycznej, umożliwiając przyłączenie wielu nowych odbiorców i wytwórców energii w tym licznych źródeł OZE, a także zwiększając bezpieczeństwo i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla klientów.

Wyróżnienie za szczególne osiągnięcia

Odznaka honorowa „Za zasługi dla energetyki” jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom energetyki, członkom organizacji zawodowych i społecznych oraz innym osobom fizycznym, za szczególne osiągnięcia w zakresie nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki światowej i produkcji urządzeń energetycznych.

Minister właściwy do spraw gospodarki nadaje odznakę z własnej inicjatywy albo na wniosek: ministra lub kierownika urzędu centralnego, kierowników jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki, terenowego organu administracji rządowej bądź organu samorządu terytorialnego, organów statutowych krajowych organizacji zawodowych i społecznych działających na rzecz energetyki -  w odniesieniu do pracowników i działaczy tych organizacji. Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

***

 

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem