Enspirion w czołówce Rynku Mocy na 2021 rok

Enspirion w czołówce Rynku Mocy na 2021 rok

Należy do:

Enspirion w listopadzie ubiegłego roku dokonał z sukcesem zatwierdzenia jednostek zakontraktowanych w Rynku Mocy na rok 2021. Społka pełni rolę agregatora mocy od 2014 r. i oferuje innowacyjne usługi redukcji zapotrzebowania na moc.  

Polskie Sieci Elektroenergetyczne czterokrotnie wezwały Enspiriona w listopadzie do wykonania redukcji i zatwierdzenia zgłoszonych jednostek do Rynku Mocy na rok 2021.

Enspirion na obecny rok zakontraktował w aukcjach głównych cztery jednostki po 50 MW każda oraz dodatkowo jednostkę wytwórczą o mocy 2 MW. Moce występujące w ofertach pochodzą od przedsiębiorstw energochłonnych, które podpisały i świadczą dla Enspiriona tzw. usługę odpowiedzi strony popytowej, czyli usługę DSR. Zakontraktowane firmy wynagradzane są za roczną zadeklarowaną dyspozycyjność, tj. gotowość do redukcji poboru mocy, czyli obniżenia poziomu własnej konsumpcji energii elektrycznej na wezwanie Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), w przypadkach zagrożenia niedoborami energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

–  Po raz kolejny udowodniliśmy, że Enspirion ma mocną pozycję na rynku Negawatów. Potwierdza to, że Energa jest nie tylko liderem tego obszaru, ale również współtworzy standardy i dobre praktyki w dziedzinie zarządzania popytem mówi Tomasz Lesiewicz, prezes Zarządu Enspiriona. Jesteśmy szczególnie dumni z wyników testów, gdyż świadczą one o zaufaniu, jakim obdarzyli nas klienci. Korzystając z naszych doświadczeń, przygotowujemy się do wejścia w nową rzeczywistość, jaką będzie dla nas Rynek Mocy od roku 2021.

Operator Sieci Przesyłowych ma prawo wzywać do redukcji poboru mocy w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach euroszczytu tj. 7- 22. OSP każdorazowo zgłasza wstępną potrzebę zrealizowania redukcji z minimum ośmiogodzinnym wyprzedzeniem.

Jak działa Rynek Mocy 

Rynek mocy ma nam zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. To rozwiązanie regulacyjne zapewniające stabilizację dostaw energii elektrycznej do gospodarstw domowych oraz przemysłu w planie długoterminowym. Jest to więc gwarancja nieprzerwanej dostawy energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców. Rynek mocy w Polsce wprowadzony został w 2021 r. i ma funkcjonować do 2046 r.

Głównym powodem powstania rynku mocy była obawa przed tzw. blackoutem, czyli awarią systemu elektroenergetycznego skutkującą całkowitym zanikiem napięcia w sieci elektroenergetycznej na znacznym obszarze. Jak wynika z analiz Operatora Systemu Przesyłowego (PSE S.A.), który jest odpowiedzialny za bilansowanie mocy w polskim Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, widmo deficytu wymagalnego poziomu mocy było prawdopodobne już w 2020 roku.

Usługa redukcji zapotrzebowania na moc ma na celu wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Pozwala bowiem ograniczyć zużycie energii przez aktywnych odbiorców, gdy wystąpi zagrożenie niedoborem energii. Wśród klientów Enspiriona są przede wszystkim duże i średnie firmy przemysłowe, m.in. huty, zakłady chemiczne, cementownie, odlewnie, zakłady papiernicze, zakłady z branży spożywczej i chłodniczej oraz firmy telekomunikacyjne, które zgłosiły gotowość do przesunięcia energochłonnych procesów technologicznych na inne godziny doby lub czasowego przejścia na własne źródła zasilania.

***

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem