Energa zmodernizowała GPZ Ceków

Należy do:

Energa Operator, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, zmodernizowała Główny Punkt Zasilania w Cekowie k. Kalisza. Dzięki inwestycji wartej blisko 4 mln zł zwiększy się bezpieczeństwo elektroenergetyczne mieszkańców tej części Wielkopolski.

GPZ Ceków zapewnia zasilanie dla kilkunastu tys. mieszkańców z siedmiu gmin: Cekowa-Kolonii, Liskowa, Koźminka, Mycielina, Malanowa, Tuliszkowa oraz Rychwała.

W ramach prac przebudowano budynek dawnego Pogotowia Energetycznego znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji. Obiekt zaadaptowano pod nowe pomieszczenia GPZ.

Dzięki modernizacji, w GPZ Ceków znalazła się nowa dwusekcyjna, 16-polowa rozdzielnia średniego napięcia. Budynek wyposażono w nastawnię, nowe szafy zabezpieczeniowe oraz nowy węzeł telekomunikacyjny stacji, w którym umieszczono urządzenia umożliwiające zdalny nadzór i zarządzanie jej pracą.   

GPZ wyposażono również w dwa stanowiska potrzeb własnych, służących do zapewnienia energii o odpowiednich parametrach w instalacji elektrycznej budynku stacji oraz zaplecze techniczne i sanitarne. W przypadku braku zasilania, zasilanie kluczowych elementów stacji, takich jak węzeł telekomunikacyjny, zapewni 106-ogniwowa bateria akumulatorów.

Przeprowadzone prace nie kończą działań modernizacyjnych stacji. GPZ czeka jeszcze przebudowa związana z częścią wysokiego napięcia. Dzięki niej obiekt zyska m.in. dodatkowy transformator WN/SN (wysokie napięcie, średnie napięcie), co zapewni rezerwowanie się urządzeń w przypadku awarii i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne odbiorców zasilanych za pośrednictwem stacji.

Prace związane z modernizacją GPZ wykonane zostały przez Energę Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o.

***

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem