Aktywa Energi wsparte rynkiem mocy

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały wstępne ceny zamknięcia aukcji głównej rynku mocy na 2025 rok. Energa z Grupy ORLEN zakontraktowała łącznie 528 MW dla aktywów wytwórczych oraz jednostek redukcji zapotrzebowania. Łączne przychody z kontraktów mogą wynieść ok. 91,2 mln zł.

Kontraktami objęte zostanie 176 MW mocy z obiektów hydroenergetycznych, 350 MW z usługi DSR (ang. demand side response), czyli gwarantowanej redukcji zapotrzebowania na wezwanie oraz 2 MW z fizycznej jednostki rynku mocy, której Grupa jest dysponentem.

Cena zamknięcia dla okresu dostaw w 2025 roku wyniosła 172,85 zł/kW/rok. Oznacza to, że przychody z tytułu zawartych kontraktów mocowych mogą wynieść odpowiednio ok. 30,4 mln zł dla instalacji hydroenergetycznych oraz ok. 60,8 mln zł dla pozostałych jednostek (głównie DSR).

Spółka ocenia osiągniętą cenę zamknięcia jako korzystną. Pomyślny dla Energi wynik aukcji był możliwy do osiągnięcia dzięki dobrze opracowanej strategii aukcyjnej opartej na dokładnej analizie parametrów tegorocznej aukcji rynku mocy.

Powyższe wyniki nie są ostateczne. Oczekują jeszcze na zatwierdzenie przebiegu całej aukcji głównej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, co z powinno nastąpić najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po upływie terminu 21 dni od ogłoszenia wyników.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem