Energa buduje stacje ładowania w Koszalinie

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

W Koszalinie powstają pierwsze stacje ładowania, jakie Energa Operator buduje przy współpracy z samorządami w ramach obowiązku wynikającego z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 26 stacji zostanie zbudowanych jeszcze w tym roku, ostatnia zaś na początku przyszłego. Każda z nich, o mocy 22kW, będzie wyposażona w dwa punkty ładowania.

Oto lista ulic w Koszalinie: Asnyka 3, Bukowa 26, Chałubińskiego 15, Fałata 32, Kołłątaja 9-13, Matejki 3-5, Morelowa 14, Morska 10, Podgrodzie 1A, Staszica 10-10C, Śniadeckich 25, Wańkowicza 62, Waryńskiego 6 oraz Wenedów 13-15.

Stacje powstaną też na wybranych parkingach na skrzyżowaniach: ul. Jana Pawła II z ul. Staszica, ul. Jana z Kolna z ul. Armii Krajowej oraz ul. Kutrzeby z ul. Bałtycką. Urządzenia staną też na parkingu przy Wodnej Dolinie (za skrzyżowaniem ul. Paderewskiego i ul. Sybiraków), przy sklepach Dajar i Neonet (ul. Połtawska), przy Stadionie Gwardii (Skrzyżowanie ul. Fałata i Orląt Lwowskich), na skrzyżowaniu ul. Rolnej i Kopernika (niedaleko Parku Wodnego Koszalin), w obrębie sklepu Neonet na ul. Władysława IV 46, przy przystani statku „Koszałek” na terenie Mariny Koszalin (ul. Promowa 75-900), a także na parkingu przy ul. Kościuszki, niedaleko Koszalińskiej Biblioteki Publicznej (Plac Polonii 1).

Mieszkańcy będą też mogli doładować swoje pojazdy elektryczne na pętli autobusowej przy ul. Gnieźnieńskiej naprzeciwko Galerii Forum, a także przy parku otaczającym Amfiteatr przy ul. Piastowskiej.

Na końcu komunikatu znajduje się również lista lokalizacji stacji ze współrzędnymi GPS do wykorzystania w cyfrowych mapach.

Współpraca z gminami

Zgodnie z Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych [1] polskie samorządy powinny posiadać na swoim terenie określoną liczbę punktów ładowania pojazdów elektrycznych. To, ile urządzeń powinno znaleźć się w danym mieście do końca marca 2021 roku, określa stosunek liczby mieszkańców do liczby zarejestrowanych samochodów i ich przelicznika na każdy tysiąc mieszkańców. Dla przykładu miejscowość od 100 tys. mieszkańców, w której zarejestrowanych jest 60 tys. samochodów, z których 400 przypada na każdy tysiąc mieszkańców, powinna mieć 60 punktów ładowania.

Energa Operator, poza Koszalinem (gdzie powstanie 27 stacji), zrealizuje tego typu inwestycje na terenie siedmiu innych miast. Będą to: Gdynia (10 stacji ładowania), Elbląg (27), Płock (do 25), Włocławek (29), Toruń (46), Olsztyn (47) oraz Gdańsk (69).

Lokalizacja stacji uzgodniona została wspólnie z władzami poszczególnych gmin. Przy wyborze kierowano się czynnikami takimi jak nasilony ruch pojazdów, obecność galerii i pasaży handlowych, dworców oraz węzłów komunikacyjnych, a także obiektów rekreacyjnych (np. hotele). Innym kryterium była gęstość zaludnienia, dlatego wybierano najbardziej optymalne punkty w dzielnicach mieszkalnych. Wybór miejsc, w których powstaną stacje, poprzedziły również konsultacje społeczne.

Operatorów stacji wyznaczy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Po zakończeniu montażu, zarówno w Koszalinie, jak też w innych miastach, Energa Operator będzie odpowiedzialna m.in. za przeprowadzenie odpowiednich testów i pomiarów i uzyskanie opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Będzie musiała również złożyć wniosek o przeprowadzenie badania stacji do Urzędu Dozoru Technicznego.

Natomiast za ostateczne uruchomienie i oddanie stacji do użytku, m.in. poprzez zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania, odpowiedzialni będą Operatorzy Ogólnodostępnych Stacji Ładowania (OOSŁ). Będzie ich wskazywał Urząd Regulacji Energetyki. Po wyznaczeniu OOSŁ Energa Operator przekaże stacje w poszczególnych miastach w ich zarządzanie na podstawie stosownych umów.

Energa Operator dąży do tego, aby ze stacji ładowania można było korzystać jeszcze przed końcem marca 2021 roku.

Lokalizacje stacji w Koszalinie - współrzędne GPS

- ul. Asnyka: 54.190835, 16.183170;

- ul. Bukowa: 54.211677, 16.202449;

- ul. Chałubińskiego: 54.194876, 16.218027;

- ul. Fałata: 54.198906, 16.194355;

- ul. Gnieźnieńska: 54.176209, 16.198390;

- ul. Kołłątaja: 54.208618, 16.197002;

- ul. Kościuszki: 54.193829, 16.189724;

- ul. Kutrzeby: 54.201509, 16.182325;

- ul. Jana Pawła II: 54.205774, 16.191097;

- ul. Jana z Kolna: 54.191627, 16.172150; 54.192824, 16.172255;

- ul. Matejki: 54.190892, 16.196643;

- ul. Morelowa: 54.186981, 16.220459;

- ul. Morska: 54.196077, 16.168191;

- ul. Orląt Lwowskich: 54.200260, 16.199489;

- ul. Paderewskiego: 54.178408, 16.209531;

- ul. Piastowska: 54.192131, 16.186729;

- ul. Podgrodzie: 54.192759, 16.178216;

- ul. Połtawska: 54.189061, 16.178159;

- ul. Promowa: 54.250913, 16.146719;

- ul. Rolna: 54.202573, 16.208719;

- ul. Staszica: 54.209490, 16.196220;

- ul. Śniadeckich: 54.207944, 16.201759;

- ul. Wańkowicza: 54.200803, 16.190834;

- ul. Waryńskiego: 54.191803, 16.199025;

- ul. Wenedów: 54.180119, 16.178938;

- ul. Władysława IV: 54.203980, 16.184915.

 

[1] Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018 poz. 317), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000317/U/D20180317Lj.pdf

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem