Energa wysiewa łąki i ratuje pszczoły

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Energa z Grupy ORLEN inauguruje projekt „Energia bioróżnorodności”, mający na celu odtwarzanie ekosystemów łąkowych. Łącznie prawie 2,7 hektara łąk kwietnych zostało wysianych na obszarze składowiska odpadów paleniskowych oraz przed siedzibą Energa Elektrownie Ostrołęka SA. Jest to pierwszy etap projektu.

Projekt zainaugurowano w Ostrołęce, zakładając łąkę na obszarze składowiska odpadów paleniskowych i przed siedzibą spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA. Realizacja tego etapu pozwoli na zagospodarowanie nieużytków na terenie zalewu Narwi w celu zwiększania bioróżnorodności oraz docelowo ratowania pszczoły dzikiej oraz pszczoły miododajnej. W kolejnych latach planowany jest montaż uli w celach edukacyjnych, a także uruchomienie warsztatów dla dzieci i młodzieży z budowy „hoteli” dla dzikich pszczół oraz stworzenie ścieżek edukacyjnych.

„Energia bioróżnorodności” to kompleksowy projekt prośrodowiskowy, ekologiczny i edukacyjny. Łąki kwietne pozwalają ocalić zapomniane gatunki roślin i zwierząt, zapewniają pożywienie dla dzikich pszczół, dając im przestrzeń do życia, a zimą schronienie. Rośliny rosnące na łąkach przyczyniają się do obniżenia temperatury powietrza.

Działania w ramach przedsięwzięcia wpisują się w nową strategię rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej – Zielony Ład dla Europy. Jednocześnie, Energa z Grupy ORLEN inaugurując projekt, realizuje dwa cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ: 13. Cel: Działanie w dziedzinie klimatu oraz 17. Cel: Partnerstwa na rzecz celów.

Wykonawcą projektu jest Fundacja „Łąka”, która znajduje się na liście Startupów Pozytywnego Wpływu, opublikowanej w raporcie „Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna Innowacja Społeczna. Raport 2019”.

13 CEL: Działanie w dziedzinie klimatu17 CEL: Partnerstwa na rzecz celów

 

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem