Mobilne ciepło dla Elbląga

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Do Elbląga dotarły cztery kontenerowe kotły mobilne wraz ze zbiornikami oleju opałowego, będące elementami mobilnej instalacji ciepłowniczej (MIC). Moc całej instalacji to 40 MWt, a jej celem jest zabezpieczenie możliwości produkcyjnych Elektrociepłowni Elbląg w obecnym sezonie grzewczym. Wszystko dlatego, że Energa żegna węgiel jako główne paliwo do produkcji ciepła dla Elbląga. Spółka realizuje program inwestycyjny, który na nowo ukształtuje elbląskie ciepłownictwo, z korzyścią dla środowiska.

Projekt MIC 4x10 MWt realizowany jest przez Energę Kogenerację w formie wynajmu mobilnej instalacji ciepłowniczej, która ma w miejskim systemie ciepłowniczym pełnić funkcję źródła rezerwowo-szczytowego. Kotły mobilne będą zabezpieczały ponad 20% zapotrzebowania mocy cieplnej dla Elbląga. Jest to instalacja przejściowa, która w późniejszym terminie zostanie zdemontowana i wywieziona z terenu elektrociepłowni. Planuje się, że kotły będą eksploatowane w obecnym sezonie grzewczym, od grudnia 2020 r. do końca marca 2021 r.

O wyzwaniach logistycznych transportu kotłów z Holandii do Elbląga świadczy masa jednego urządzenia, która wynosi 52 t. Każdy ze zbiorników oleju opałowego o pojemności 50 tys. litrów, transportowanych z kolei z Bawarii, waży 9,5 t. Zbiorniki oleju opałowego są ciężkie, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami mają konstrukcję dwupłaszczową, umożliwiającą zatrzymanie ewentualnego wycieku ze zbiornika, aby nie doszło do skażenia środowiska. Zbiorniki są dodatkowo wyposażone w system detekcji wycieku. Każdy kocioł wyposażony jest też w komin o wysokości 15 m, średnicy 0,9 m i wadze 3 t. W kominach zamontowane są tłumiki oraz króćce, umożliwiające wpięcie urządzeń pomiarowych na potrzeby pomiaru emisji zanieczyszczeń.

Zgodnie z umową podpisaną z Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, Energa Kogeneracja ma zagwarantowaną ciągłość odbioru wytwarzanego ciepła przez miejską sieć ciepłowniczą. EKO zobowiązane jest do zapewnienia tymczasowego źródła zasilania systemu ciepłowniczego w okresie między wyłączeniem dwóch kotłów węglowych (co nastąpiło z końcem czerwca br.), a realizacją pierwszego z nowych źródeł wytwórczych przewidzianych w programie inwestycyjnym. Będzie nim kotłownia rezerwowo-szczytowa (KRS) o mocy cieplnej 114 MWt, której powstanie planowane jest do końca 2021 roku. Następnie, do końca 2024 roku, wybudowany ma zostać gazowy blok kogeneracyjny, produkujący ciepło i energię elektryczną w tzw. skojarzeniu. Będzie to kolejne obok bloku biomasowego (BB20p) wysokosprawne źródło wytwarzające energię na potrzeby mieszkańców Elbląga. Koszt programu inwestycyjnego spółki szacowany jest na ok. 0,25 mld zł. Inwestycja w nowoczesne i ekologiczne źródło kogeneracyjne gwarantuje ciągłość dostaw i optymalne ceny ciepła.

Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w Grupie Energa wpływają na poprawę jakości powietrza. Podejmowane działania powodują, że systematycznie spada emisja zanieczyszczeń do atmosfery. W 2019 r. wyemitowano aż 1,4 tys. ton mniej pyłów oraz lotnych związków azotu i siarki w porównaniu z danymi z poprzedniego roku. Redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery zmniejsza się m.in. na skutek rozwoju odnawialnych źródeł energii i realizacji innych inwestycji mających docelowo zamienić produkcję energii (zarówno elektrycznej, jak też cieplnej) z węgla na rzecz innych, mniej emisyjnych, albo zeroemisyjnych nośników energii, budowy i modernizacji instalacji ograniczających emisję substancji szkodliwych do środowiska (np. elektrofiltrów, instalacji odsiarczania spalin, instalacji redukcji tlenów azotu), odpowiedzialnego gospodarowania odpadami oraz szeroko pojętych działań antysmogowych.

Grupa Energa przestrzega przepisów regulujących korzystanie ze środowiska, a także wymagań standardów emisyjnych określonych w decyzjach i pozwoleniach. Potwierdza to co roku niezależny audytor zewnętrzny – weryfikator środowiskowy, w ramach funkcjonującego w Grupie Energa systemu ekozarządzania i audytu EMAS (Eco Management and Audit Scheme). To elitarny i dobrowolny system wiarygodnego raportowania środowiskowego, promowany przez Komisję Europejską. Dzięki prowadzonym na bieżąco działaniom inwestycyjnym, spółki Grupy emitują do powietrza coraz mniej zanieczyszczeń. Warto jednak przypomnieć, że główną przyczyną smogu, który zagraża zdrowiu ludzi nie jest sektor energetyczny, lecz tzw. niska emisja, tj. zanieczyszczenia pochodzące z gospodarstw domowych (stare systemy grzewcze, stosowanie niskiej jakości paliwa kopalnego i odpadów).

Po przejęciu kapitałowym przez PKN ORLEN, Energa jeszcze wyraźniej zwróciła się ku nisko- i zeroemisyjnym źródłom energii, wśród których ważną rolę, jako paliwo przejściowe w okresie transformacji polskiego sektora energetycznego, będzie pełnił gaz ziemny. W porównaniu z węglem charakteryzuje się dwukrotnie mniejszą emisją CO2 i ograniczeniem innych szkodliwych emisji (np. brakiem pyłów czy tlenków siarki). Technologie oparte na gazie ziemnym cechuje też wyższa sprawność przetwarzania energii i wyższa elastyczność pracy, istotna z punktu widzenia bilansowania rozwijających się źródeł odnawialnych.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem