Start projektu EUniversal w Polsce

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Energa Operator, w ramach międzynarodowego projektu EUniversal, rozpoczęła testowanie i wdrażanie rozwiązań podnoszących elastyczność sieci energetycznej. Projekt umożliwi zmiany w poborze lub produkcji energii, także tej wytwarzanej z odnawialnych źródeł, w celu wyeliminowania zagrożeń w pracy infrastruktury energetycznej (np. przeciążenia).

– Zagadnienie elastyczności sieci jest obecnie kluczowe dla transformacji w obszarze rynku energii. Wypracowywane rozwiązania, m.in. dzięki stworzeniu odpowiednich mechanizmów współpracy, pozwolą w przyszłości efektywniej zarządzać posiadaną infrastrukturą sieciową, wspierając rozwój generacji rozproszonej – mówi Mirosław Matusewicz, kierownik Projektu EUniversal w Enerdze Operator.

Skuteczne zwiększenie elastyczności sieci wymaga działań w kilku obszarach. Jednym z nich są innowacyjne rozwiązania sieci inteligentnych. W ramach projektu opracowana zostanie m.in. nowa stacja transformatorowa SN/nn (średnie napięcie/niskie napięcie), która będzie monitorowała i sterowała pracą sieci niskich napięć. Wytypowane zostaną dla niej trzy lokalizacje na terenie działania Energi Operatora. Zostaną one wybrane z uwzględnieniem występowania na tych obszarach mikroinstalacji. Powinno to zapewnić większe możliwości ich przyłączenia, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych z rozbudową infrastruktury prowadzoną w tradycyjny sposób.

Drugi obszar działania w projekcie to wypracowanie rozwiązań, które umożliwią powstanie internetowej platformy zakupowej dla usług zwiększających elastyczność sieci energetycznej. Dzięki temu przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej będą miały możliwość współpracy zarówno z odbiorcami, jak i wytwórcami energii w czasie rzeczywistym. Pozwoli to np. na wykupienie redukcji zużycia energii u danego odbiorcy celem utrzymania parametrów pracy sieci, na zasadach podobnych do tych, które stosują sklepy internetowe i portale aukcyjne. Ten sam mechanizm dotyczyć będzie wytwórców, u których operator będzie mógł np. wykupić zmniejszenie lub zwiększenie poziomu dostarczanej energii.

Polski obszar projektu

Podczas inauguracji polskiego obszaru projektu EUniversal powołane zostały trzy zespoły. Zadaniem pierwszego z nich będzie opracowanie katalogu produktów „elastycznych” oraz procesu ich zakupu, a także zdefiniowanie use cases, które zostaną przetestowane w trakcie projektu.

Drugi zespół skupi się na określeniu funkcji Active Management System (AMS) jako narzędzia aktywnego zarządzania inteligentną siecią dla poprawy obserwowalności i kontroli sieci dystrybucyjnej oraz przygotuje środowisko informatyczne do jego wdrożenia.

Trzeci zespół, wspólnie z gdańskim Oddziałem Instytutu Energetyki, opracuje rozwiązania dla inteligentnej stacji SN/nn FlexStation (FS). Stacje zostaną przetestowane w trzech lokalizacjach ze znaczną kumulacją mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci niskich napięć.

Będzie to kolejny krok w prowadzonym przez Energę Operatora zadaniu automatyzacji stacji SN/nn. Nowością w przygotowywanym rozwiązaniu będzie wykorzystanie danych z liczników inteligentnych poprzez integrację sterownika FS z koncentratorem AMI (urządzenia znajdujące się na stacji, zbierające dane z liczników inteligentnych). Dzięki temu możliwe będzie monitorowanie oraz autonomiczne sterowanie pracą sieci niskich napięć. Ponieważ większość mikroźródeł przyłączanych jest do sieci niskich napięć, ich objęcie systemami monitorowania jest szczególnie istotne.

EUniversal realizowany jest wspólnie przez 18 europejskich podmiotów związanych z branżą energetyczną. Całkowity budżet projektu to 9,8 mln euro, z czego 8 mln to dofinansowanie z największego unijnego programu w zakresie badań oraz innowacji Horizon 2020. EUniversal potrwa do lipca 2023 roku.

***

flaga

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 864334

 

 

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem