Energa modernizuje oświetlenie w Gdańsku: jaśniej, oszczędniej i bardziej ekologicznie

Energa modernizuje oświetlenie w Gdańsku: jaśniej, oszczędniej i bardziej ekologicznie

Energa Oświetlenie , spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, zrealizuje kolejny projekt modernizacji oświetlenia na Pomorzu. Tym razem kompleksowa wymiana opraw zostanie wykonana w Gdańsku. Pozwoli to na redukcję emisji CO2 o ponad połowę.

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. podpisała z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni umowę dotyczącą świadczenia kompleksowej usługi oświetlenia na terenie miasta Gdańska przez okres od początku października 2020 roku do  końca września 2024 roku.

Przewiduje ona także modernizację 3945 lamp na terenie miasta – ponad ćwierć wszystkich opraw oświetleniowych w Gdańsku. Dotychczas wykorzystywane oprawy sodowe zostaną zastąpione wykonanymi w energooszczędnej technologii LED. Wykonany przed zawarciem umowy audyt oświetlenia wykazał możliwość osiągnięcia redukcji kosztów utrzymania systemu oświetlenia w Gdańsku, a w związku z tym również wymiernego efektu ekologicznego. Modernizacja przyczyni się jednocześnie do poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg, a także podkreśli walory estetyczne przestrzeni miejskiej.

Bezpieczniej i oszczędniej

Wymiana opraw oświetleniowych w Gdańsku spowoduje znaczącą redukcję zużycia energii elektrycznej. Oprawy, które obejmie modernizacja, zużywały rocznie ok. 2 mln kWh. Tymczasem to samo oświetlenie z oprawami LED będzie zużywało w porównywalnym okresie czasu o 60% mniej energii – ok. 830 tys. kWh. Nowy standard oświetlenia na terenie Gdańska ma na celu także poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

Dzięki redukcji zużycia energii znacząco zmniejszy się też emisja CO2 i innych związków do atmosfery. Wymiana opraw na wykonane w technologii LED zredukuje emisję dwutlenku węgla o ok. 958 ton w skali roku. W przypadku innych szkodliwych związków, roczna redukcja wyniesie: ok. 853 kg tlenów siarki, ok. 790 kg tlenków azotu, ok. 344 kg tlenku węgla oraz ok. 45 kg pyłu całkowitego. [1]

- Z satysfakcją przyjęliśmy podpisanie umowy zakładającej kolejne 4 lata dobrej współpracy naszej spółki z gdańskim samorządem. Cieszymy się także, że kilkumiesięczne negocjacje doprowadziły do decyzji o modernizacji niemal 4 tys. opraw w Gdańsku. . To wielki krok na drodze uzyskiwania oszczędności oraz poprawy jakości oświetlenia. Spodziewamy się, że wymiana opraw spowoduje dodatkowe pozytywne skutki, jak poprawa bezpieczeństwa mieszkańców czy podkreślenie walorów estetycznych stolicy Pomorza. Nie do przecenienia jest także efekt ekologiczny, jaki niesie ze sobą modernizacja oświetlenia. Dziękuję kadrze Energi Oświetlenia za profesjonalne prowadzenie rozmów z miastem Gdańsk, których finałem było podpisanie umowy na modernizację oświetlenia. Prace modernizacyjne rozpoczną się z końcem września i będą prowadzone intensywnie, aby wszystkie zadania wykonać do końca października– komentuje zawarcie umowy Jerzy Brudnik, prezes zarządu Energi Oświetlenia.

Światło LED – przyjazne dla oka, bezpieczne dla otoczenia

Dzięki wielu możliwościom, jakie niesie ze sobą wykorzystanie optyki w oprawach LED, strumień światła emitowany przez nie jest przyjazny dla oka, nie powoduje jego podrażnienia ani zmęczenia. Oprawy przewidziane do montażu w Gdańsku będą emitowały światło maksymalnie zbliżone do naturalnego światła dziennego. Zaletą projektowanego oświetlenia jest też równomierność pokrycia światłem. Pozwoli to wyeliminować tzw. zjawisko stroboskopu, czyli występowanie naprzemiennie oświetlonych i nieoświetlonych powierzchni. Z kolei dzięki soczewkom, które emitują strumień światła w pożądanym kierunku, unika się efektu „śmiecenia światłem”, co jest dużym problemem w aglomeracjach miejskich.

 

[1] Obliczenia przeprowadzone według wskaźników raportowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem