Więcej możliwości dla zielonej energii w woj. zachodniopomorskim

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Energa Operator zakończyła przebudowę kolejnej stacji energetycznej. Modernizacja Głównego Punktu Zasilania w gminie Grzmiąca (woj. zachodniopomorskie) nie tylko poprawi parametry dostarczanej energii oraz niezawodność jej dostaw w regionie. Przede wszystkim znacznie zwiększy potencjał przyłączania odnawialnych źródeł energii. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału przyłączenia nowych źródeł OZE. Dzięki podjętym działaniom potencjał przyłączeniowy wzrósł o 8,36 MW. Wydano już pierwsze nowe warunki przyłączeniowe dla wytwórców zielonej energii. Zwiększono również niezawodność dostaw energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych za pośrednictwem stacji energetycznej.

W ramach przebudowy wymieniono transformatory 110/15 kV na jednostki o większej mocy. Na nowo wykonano również infrastrukturę, zapewniającą ich poprawne działanie.

Przebudowa GPZ Grzmiąca pozwoliła także na wdrożenie inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej, obejmującej m.in. monitoring obciążenia sieci energetycznej w czasie rzeczywistym, przekazywanie informacji dotyczącej stanu łączników czy automatyczną kontrolę poziomu napięcia pracy transformatorów. Wprowadzone rozwiązania umożliwiają m.in. zdalny nadzór i kontrolę nad procesami związanymi z dystrybucją energii poprzez systemy informatyczne SCADA.

Nowoczesne funkcjonalności wpłyną nie tylko na poprawę jakości i ciągłości dostaw energii, ale również uproszczą obsługę obiektu, co przełoży się na przyśpieszony czas reakcji w przypadku potencjalnej awarii w obszarze zasilania stacji 110/SN.

„Przebudowa stacji 110/15 kV Grzmiąca w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej” to już drugi projekt Energi Operatora po modernizacji GPZ Bojanowo w Sierpcu, zrealizowany przy wsparciu Ministerstwa Klimatu. Uzyskał on dofinansowanie w kwocie 2 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, poddziałania 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE”.

 

GPZ.jpg

***

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzaniedystrybucjęobrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości blisko 190 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE). Od połowy 2020 roku 39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach Grupy Energa pochodzi z OZE.

Z końcem kwietnia 2020 roku dominującym akcjonariuszem Energi SA został PKN ORLEN. To kolejny etap w tworzeniu jednego, silnego koncernu multienergetycznego o zdywersyfikowanych przychodach i znaczących możliwościach inwestycyjnych. Przejęcie Energi umożliwia też jeszcze skuteczniejszą realizację strategii energetycznej PKN ORLEN, nastawionej na źródła nisko- i zeroemisyjne.

Grupa ORLEN jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie, a produkty Grupy ORLEN docierają na 6 kontynentów do 110 krajów. ORLEN nieprzerwanie od kilku lat uznawany jest najcenniejszą marką w Polsce, wycenianą na poziomie 4,7 mld zł. PKN ORLEN jest także jedyną w regionie firmą, która otrzymała już siódmy raz z rzędu prestiżowy tytuł The Most Ethical Company, przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem