Energa Operator wspiera rozwój województwa mazowieckiego

Energa Operator wspiera rozwój województwa mazowieckiego

Zakończyła się gruntowna przebudowa ważnej stacji Energi Operatora w województwie mazowieckim. Modernizacja Głównego Punktu Zasilania Bojanowo, znajdującego się w Sierpcu, zwiększy potencjał przyłączeniowy dla odnawialnych źródeł energii oraz niezawodność dostaw prądu w tym regionie.

Potencjał przyłączeniowy OZE wzrósł tu o blisko 13,5 MW. Umożliwi to wydawanie warunków przyłączeniowych dla kolejnych farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

W wyniku prac w GPZ Bojanowo wdrożono także  następujące funkcjonalności inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej:

  • funkcję monitoringu obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją
  • funkcję bieżącego monitoringu i oceny stanu urządzeń
  • funkcję automatycznej kontroli poziomu napięcia i poziomu mocy biernej
  • funkcję optymalizacji rozdziału mocy (lokalna lub zdalna)

Funkcjonalności te wpłyną nie tylko na poprawę jakości i ciągłości dostaw energii, ale również uproszczą obsługę stacji, co przełoży się na przyśpieszony czas reakcji w przypadku potencjalnej awarii w obszarze zasilania stacji Bojanowo. 

Istotnym elementem prac była wymiana transformatorów mocy 110/15 kV z jednostek 10 MVA na 25 MVA. Wiązało się to z koniecznością wprowadzenia wielu zmian i przebudową już istniejącej infrastruktury – dostosowaniem rozstawu szyn, demontażem istniejących napowietrznych mostów szynowych wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz wybudowaniem nowego kablowego mostu 15 kV od stanowisk transformatorów do rozdzielnicy średniego napięcia.  

W ramach prac wykonano konstrukcje wsporcze mocowane do ścian w komorach transformatorowych, przeznaczone pod mosty kablowe 15 kV na stanowiskach transformatorów, podłączono kable zasilające, sterownicze oraz sygnalizacyjne do transformatora i wyprowadzono sygnały z transformatora do sterowników automatyki zabezpieczeniowej.

Inwestycja w Sierpcu jest pierwszym ukończonym przez Energę Operatora projektem realizowanym przy współpracy z Ministerstwem Klimatu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (poddziałania 1.1.2. „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE”). W kolejnych miesiącach ukończone zostaną projekty modernizacji stacji GPZ Nidzica, Kleczew i Grzmiąca. Przebudowa obiektu uzyskała dofinasowanie z Unii Europejskiej w kwocie 2,54 mln złotych.

GPZ.jpg

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzaniedystrybucjęobrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE). Od połowy 2020 roku 39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach Grupy Energa pochodzi z OZE.

Z końcem kwietnia 2020 roku dominującym akcjonariuszem Energi SA został PKN ORLEN. To kolejny etap w tworzeniu jednego, silnego koncernu multienergetycznego o zdywersyfikowanych przychodach i znaczących możliwościach inwestycyjnych. Przejęcie Energi umożliwia też jeszcze skuteczniejszą realizację strategii energetycznej PKN ORLEN, nastawionej na źródła nisko- i zeroemisyjne.

Grupa ORLEN jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie, a produkty Grupy ORLEN docierają na 6 kontynentów do 110 krajów. ORLEN nieprzerwanie od kilku lat uznawany jest najcenniejszą marką w Polsce, wycenianą na poziomie 4,7 mld zł. PKN ORLEN jest także jedyną w regionie firmą, która otrzymała już siódmy raz z rzędu prestiżowy tytuł The Most Ethical Company, przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem