Energa OZE wprowadza do użytku system TETRA

Energa OZE wprowadza do użytku system TETRA

Należy do:

Nowoczesny system cyfrowej łączności TETRA będzie wdrożony w kolejnej spółce Grupy Energa w celu zapewnienia niezawodnej łączności w bieżącej komunikacji i sytuacjach kryzysowych związanych z bezpieczeństwem energetycznym.

Energa OZE będzie korzystać z systemu cyfrowej łączności radiowej na terenie obiektów we Włocławku, Żydowie oraz w Straszynie.

Usługa składać się będzie nie tylko z głosowej komunikacji w standardzie cyfrowym, ale pozwoli także na rejestrację rozmów oraz transmisję krótkich wiadomości tekstowych. Energa OZE będzie miała też możliwość połączeń z sieciami stacjonarnymi i komórkowymi, jak również bezpośrednio w ramach sieci TETRA z podmiotami takimi jak Polskie Sieci Energetyczne oraz Energa Operator.

Dostawcą usługi dla Energa OZE będzie firma Enspirion, która oferuje kompleksową usługę łączności dyspozytorskiej w europejskim standardzie TETRA, w oparciu o infrastrukturę sieci zbudowanej przez Energa Operator. Spółka dystrybucyjna Grupy Energa wybrała ten standard jako najbardziej zaawansowany funkcjonalnie i dojrzały technologicznie. Jego wdrożenie przyczyniło się do istotnej poprawy niezawodności zasilania klientów (mierzonej wskaźnikami SAIDI i SAIFI). Obecnie jedynym podmiotem w Polsce świadczącym komercyjnie usługę telekomunikacyjną TETRA jest spółka Enspirion.

Na potrzeby komunikacji Energa OZE rozbudowany zostanie aktualny zasięg sieci o dwie dodatkowe lokalizacje stacji bazowych: Elektrownię Wodną we Włocławku oraz Elektrownię Szczytowo-Pompową w Żydowie, gdzie niezawodna łączność jest kluczowa w sytuacjach kryzysowych, a także w  codziennej pracy, mając niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne.

TETRA- 2_fot_Energa.JPGKomercyjne udostępnianie łączności krytycznej w standardzie TETRA to przykład racjonalnego współdzielenia zasobów. Przyjęty model biznesowy, podyktowany jest względami ekonomicznymi. Budowa sieci łączności, spełniającej wymogi „Mission Critical”, pochłania stosunkowo duże nakłady środków finansowych i wymaga czasu. Z punktu widzenia mniejszych podmiotów bardziej opłacalne jest skorzystanie z oferowanej usługi sprawdzonego systemu.

Każdy kolejny podmiot, który rozpoczyna korzystanie z sieci TETRA, przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego czy publicznego, a jednocześnie do stworzenia ogólnokrajowej sieci łączności krytycznej.

* * *

TETRA jest standardem cyfrowej, radiokomunikacyjnej łączności dyspozytorskiej, który umożliwia komunikację głosową oraz transmisję danych. Grupa Energa jako pierwsza w Polsce wdrożyła i uruchomiła system TETRA na całym swoim Obszarze Sieci Dystrybucji (OSD). Obszar ten pokrywa około jednej czwartej powierzchni Polski. W odróżnieniu od sieci GSM i wyeksploatowanego systemu Digicom, system TETRA gwarantuje nieprzerwaną łączność głosową i transmisję danych na potrzeby sterowania urządzeniami przesyłowymi, nawet do 36 godzin od zaniku zasilania podstawowego.

Sieć TETRA charakteryzuje się większą efektywnością w zakresie komunikacji głosowej poprzez natychmiastowe zestawianie połączeń, możliwość zestawiania połączeń grupowych, priorytetyzację połączeń oraz lokalizację użytkowników.

* * *

Enspirion Sp. z o. o. należy do Grupy Energa. Jest największym i najbardziej doświadczonym krajowym agregatorem DSR (usługa redukcji zapotrzebowania na moc), jak również przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym. Spółka świadczy usługę łączności dyspozytorskiej w cyfrowym standardzie TETRA, która dedykowana jest min. służbom bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, a także energetyce. Enspirion Sp. z o.o. jest jedynym dostępnym usługodawcą łączności dyspozytorskiej na Obszarze Sieci Dystrybucyjnej (OSD) Energa.

Energa OZE SA to spółka należąca do Grupy Energa, gdzie pełni rolę Podmiotu Wiodącego Linii Biznesowej Wytwarzanie. Spółka prowadzi działalność w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz świadczy usługi systemowe. Zarządza największą w kraju przepływową Elektrownią Wodną we Włocławku, 44 małymi elektrowniami wodnymi zlokalizowanymi głównie w północnej Polsce. Energa OZE zarządza także Elektrownią Szczytowo-Pompową w Żydowie, która podobnie jak Elektrownia Wodna we Włocławku, stanowi istotny element krajowego systemu elektroenergetycznego. Spółka eksploatuje 6 farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce i woj. wielkopolskim o łącznej mocy 242 MWe.

PKN ORLEN został dominującym akcjonariuszem Energi SA w kwietniu 2020 roku. Tym samym rozpoczął się proces tworzenia pierwszego polskiego koncernu multienergetycznego. Dzięki wzmocnieniu pionu energetycznego i większej dywersyfikacji działalności będzie on w stanie lepiej konkurować na krajowym i środkowoeuropejskim rynku z innymi dużymi podmiotami. Przejęcie kapitałowe Energi pozwala też na jeszcze skuteczniejszą realizację strategii energetycznej PKN ORLEN, nastawionej na źródła nisko- i zeroemisyjne.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzaniedystrybucjęobrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE). Od połowy 2020 roku 39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach Grupy Energa pochodzi z OZE.

Z końcem kwietnia 2020 roku dominującym akcjonariuszem Energi SA został PKN ORLEN. To kolejny etap w tworzeniu jednego, silnego koncernu multienergetycznego o zdywersyfikowanych przychodach i znaczących możliwościach inwestycyjnych. Przejęcie Energi umożliwia też jeszcze skuteczniejszą realizację strategii energetycznej PKN ORLEN, nastawionej na źródła nisko- i zeroemisyjne.

Grupa ORLEN jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie, a produkty Grupy ORLEN docierają na 6 kontynentów do 110 krajów. ORLEN nieprzerwanie od kilku lat uznawany jest najcenniejszą marką w Polsce, wycenianą na poziomie 4,7 mld zł. PKN ORLEN jest także jedyną w regionie firmą, która otrzymała już siódmy raz z rzędu prestiżowy tytuł The Most Ethical Company, przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem