Energa w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Grupa Energa w 14. edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm utrzymała wysoką czwartą pozycję w sektorze „Paliwa, energetyka, wydobycie”. W zestawieniu oceniane są spółki pod kątem jakości systemu zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Na wysoką 12 pozycję Energi w rankingu ogólnym złożyło się szereg inicjatyw wskazujących na rosnącą rolę obszaru ESG (ang. Environmental, Social, Governance ). Ranking umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach CSR pomiędzy firmami, a także jest cennym instrumentem ułatwiającym porządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu. Podstawą do jego stworzenia jest ankieta, którą firmy wypełniają w wersji elektronicznej.

Wysoka ocena Vigeo Eris

Na początku marca 2020 r. międzynarodowa agencja Vigeo Eris – spółka zależna agencji Moody’s, wysoko oceniła Enerę za działania w obszarach: społecznym, środowiskowym i ładu organizacyjnego. Najwyższą ocenę, powyżej średniej, Grupa otrzymała, aż za trzy składowe dotyczące ochrony środowiska. Doceniono tu wprowadzenie w kluczowych spółkach zintegrowanego systemu ekozarządzania i audytu EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme), a także strategię środowiskową i wydajne gospodarowanie surowcami. Dostrzeżono też prowadzony przez spółki Grupy Energa dialog społeczny z interesariuszami przy realizowanych procesach inwestycyjnych i przy przygotowaniu raportu CSR. Równie wysoko, powyżej średniej w sektorze oceniono troskę o prawa człowieka. Dobrą pozycję przyniosły Enerdze stosowane mechanizmy przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz kodeks etyki, system zarządzania zgodnością, a także wysoka ocena jakości pracy, uwzględniająca wdrożenie elastycznego czasu pracy i możliwości pracy w domu.

Dobre praktyki wyróżnione przez FOB

Realizowane w Grupie Energa dobre praktyki zostały przedstawione w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”, który w kwietniu po raz 18. został wydany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Są tam prezentowane w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2015 roku. 11 dobrych praktyk realizowanych przez Grupę w 2019 roku otrzymało pozytywną ocenę Komitetu Merytorycznego. Docenione zostały inicjatywy edukacyjne: Drużyna Energii, Planeta Energii, Energ(i)a do nauki, Muzeum energetyki w Toruniu, a także projekt klasy patronackiej w Ostrołęce, gdzie kształceni są przyszli energetycy. Do dobrych praktyk zaliczona została również działalność poligonu w Bąkowie, na którym pracownicy Grupy Energa podnoszą swoje umiejętności np. szkoląc się z prac pod napięciem. Z aprobatą spotkała się akcja pomocowa Aktywni Charytatywni, a także działalność Fundacji Kropelka Energii. Wśród dobrych praktyk figuruje też Energa dla przyrody – Bociany. W raporcie dostrzeżono wprowadzenie w Grupie - systemu zarządzania zgodnością compliance.

Energa wdraża ISO 26000

W maju Energa, jako druga spółka w polskiej branży elektroenergetycznej, rozpoczęła wdrażanie międzynarodowych wytycznych w obszarze społecznej odpowiedzialności. Implementacja normy ISO 26000 w Enerdze oznacza dalszą budowę wartości spółki. To kolejny krok w kierunku spełnienia oczekiwań interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

W czerwcu po raz 9. ukazał się Raport CSR „Nasza Odpowiedzialność” za 2019 rok. Poprzedni rok był okresem, w którym szczególnie cenne były przedsięwzięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności, dynamicznie rozwijano kluczowe inwestycje oraz projekty podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii i przyjaznej obsługi klienta. Dzięki czemu Energa osiągnęła, aż 38 proc. udział produkcji energii z OZE to najwięcej w miksie wytwórczym wśród spółek energetycznych w Polsce. Przedstawia on także informacje o ograniczeniu emisji i przeprowadzonych modernizacjach obiektów wytwórczych, a także o działaniach na rzecz ochrony klimatu. Raport zawiera też przegląd kluczowych.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzaniedystrybucjęobrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem