Komunikat prasowywersja do druku

Logotypy Grupy Energa zgodne z uchwałą krajobrazową

15.05.2020|Grupa ENERGA

Trwa proces dostosowywania logotypów Grupy Energa, znajdujących się na budynku OBC w Gdańsku Oliwie, do Uchwały Krajobrazowej Gdańska.

Prace związane ze spełnieniem wymogów uchwały trwają od końca zeszłego roku. Ich zakończenie planowane jest jeszcze w tym miesiącu.  

Uchwała Krajobrazowa Gdańska została podjęta przez Radę Miasta Gdańska 22 lutego 2018 roku. 

***

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzaniedystrybucjęobrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).

Popularne tagi