Dobre praktyki Grupy Energa godne naśladowania

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Prawie 1700 inicjatyw z ponad 200 firm z całej Polski znalazło się w najnowszym Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Został on opublikowany już po raz 18. Wśród najlepszych jest także Grupa Energa.

– Do dobrych praktyk odpowiedzialnego i zaangażowanego społecznie biznesu należy przede wszystkim troska o otoczenie i współpraca z interesariuszami – mówi Adrianna Sikorska, wiceprezes zarządu Energi SA ds. komunikacji. – Działamy w ogromnym, złożonym organizmie i naszym zadaniem jest reagowanie na jego potrzeby. Właśnie dlatego projekty edukacyjne, sportowe, działalność charytatywna czy troska o środowisko są na liście naszych priorytetów. Cieszę się, że inicjatywy Grupy Energa są zauważane i doceniane. Co więcej, dzięki współpracy z FOB, mogą stać się także inspiracją dla innych.

11 dobrych praktyk realizowanych przez Grupę Energa w 2019 roku i zgłoszonych do Raportu FOB otrzymało pozytywną ocenę Komitetu Merytorycznego. 

Docenione zostały inicjatywy edukacyjne: Drużyna Energii, Planeta Energii, Energ(i)a do nauki, Muzeum energetyki w Toruniu, a także projekt klasy patronackiej w Ostrołęce, gdzie kształceni są przyszli energetycy. Do dobrych praktyk zaliczona została również działalność poligonu w Bąkowie, na którym pracownicy Grupy Energa podnoszą swoje umiejętności np. szkoląc się z prac pod napięciem.

Z aprobatą spotkała się akcja pomocowa Aktywni Charytatywni, a także działalność Fundacji Kropelka Energii. Zauważona została troska o środowisko w ramach zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego, zgodnego z Rozporządzeniem EMAS, jakim może pochwalić się Grupa Energa. Wśród dobrych praktyk figuruje też Energa dla przyrody – Bociany. W ramach tych działań Grupa Energa wybudowała już m.in. ponad 11,5 tys. platform pod gniazda, zwiększając bezpieczeństwo populacji bociana białego. Na liście dobrych praktyk znalazł się dodatkowo system zarządzania zgodnością Compliance.

Edukacja, dobre zdrowie i jakość życia 

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Dobre praktyki pogrupowane są według 7 obszarów normy ISO 26000. Są to: ład organizacyjny, praktyki z zakresu pracy, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Dobre praktyki przedstawione w raporcie prezentowane są także w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2015 roku. W przypadku tej edycji najwięcej praktyk wspiera takie cele jak „dobra jakość edukacji” i „dobre zdrowie i jakość życia”. Co trzecia praktyka zgłoszona do raportu znajduje się w obszarze „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”. Największy wzrost liczby dobrych praktyk w raporcie wystąpił z kolei w obszarze środowiska.

Najnowszy raport opublikowany został na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2019/. Natomiast ze wszystkimi dobrymi praktykami z poprzednich edycji raportu można zapoznać się na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/.

Więcej o działalności Grupy Energa w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu w 2019 roku będzie można przeczytać w Raporcie CSR Grupy Energa „Nasza odpowiedzialność”, który jest w przygotowaniu.

***

 

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzaniedystrybucjęobrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem