Komunikat prasowywersja do druku

Pomorskie miasta przy współpracy z Energa Oświetlenie redukują emisję dwutlenku węgla

25.03.2020|Grupa ENERGA

Spółka Grupy Energa, Energa Oświetlenie z końcem marca zakończy modernizację blisko 1000 opraw oświetlenia ulicznego w Mieście Świdwin i Gminie Manowo. To pierwsze miejscowości w Zachodniopomorskiem, które w zeszłym roku podpisały umowy na kompleksową usługę oświetleniową. Zużycie energii spadnie o ponad połowę, a to przyniesie nie tylko oszczędności dla lokalnych budżetów, ale również odciąży wpływ na środowisko.

W Świdwinie wymieniono 514 energochłonnych opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED. Dzięki temu zmniejszy się o ok. 57,5 proc. zużycie energii przez oświetlenie uliczne w mieście. Spadnie również emisja CO2 do atmosfery o ok. 101,47 ton rocznie.

 

W Gminie Manowo zmodernizowano 416 opraw sodowych na nowoczesne opraw LED. Zużycie energii spadnie o ok. 51,3 proc., a szacowny spadek emisji CO2 do atmosfery wyniesie o ok. 68,74 ton rocznie.

 

Wykonane prace będą miały pozytywny wpływ na środowisko poza redukcją dwutlenku węgla, zmniejszy się emisja innych niekorzystnych dla środowiska związków chemicznych tj.; tlenki siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pył całkowity.

 

Warto przypomnieć, że w styczniu br. Energa Oświetlenie podpisała umowę z Miastem Gdynia na kompleksową usługę oświetleniową zakładającą wymianę blisko 5700 starych, energochłonnych opraw sodowych na nowoczesne, energooszczędne oprawy LED. W rezultacie modernizacji, która zostanie przeprowadzona do końca sierpnia br. spadnie emisja CO2 do atmosfery o około 2012 ton rocznie.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzaniedystrybucjęobrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).

Popularne tagi